Loading ...
Đoàn đội
Ban Thường vụ Đoàn Khối làm việc với Ban Thường vụ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đài Tiếng nói Việt Nam
T4, 16/11/2016 - 13:11
Thực hiện Chương trình công tác của Ban Thường vụ Đoàn Khối, ngày 25/8/2016, Ban Thường vụ Đoàn Khối đã làm việc, kiểm tra việc triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác đoàn và phong trào thanh niên 8 tháng đầu năm 2016, nhiệm vụ trọng tâm công tác trong thời gian tới tại Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đài Tiếng nói Việt Nam.

Thực hiện Chương trình công tác của Ban Thường vụ Đoàn Khối, ngày 25/8/2016, Ban Thường vụ Đoàn Khối đã làm việc, kiểm tra việc triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác đoàn và phong trào thanh niên 8 tháng đầu năm 2016, nhiệm vụ trọng tâm công tác trong thời gian tới tại Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đài Tiếng nói Việt Nam.

Tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Phạm Duy Hưng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Đài Tiếng nói Việt Nam; Trần Quyết Thắng, Phó Bí thư Đoàn Khối và tập thể Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đài Tiếng nói Việt Nam.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đài Tiếng nói Việt Nam là Đoàn tương đương cấp huyện trực thuộc Đoàn Khối các cơ quan Trung ương. Do đặc thù cơ quan, đoàn viên hay phải đi công tác, khối lượng công việc chuyên môn đòi hỏi chiếm nhiều thời gian. Tuy nhiên, với sự nỗ lực cố gắng của tập thể Ban Chấp hành, Đoàn thanh niên Đài Tiếng nói Việt Nam đã khắc phục khó khăn, phát huy lợi thế để thực hiện tốt một số mặt trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên.

Các phong trào trong 8 tháng đầu năm 2016 đã được Ban Chấp hành Đoàn triển khai hiệu quả, từng bước gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn. Chủ động tham mưu với cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị quan tâm, tạo điều kiện tham gia các hoạt đông tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, tham gia xây dựng nông thôn mới do Đoàn Khối phát động. Công tác phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong cơ quan nhằm tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được làm thường xuyên tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích góp phần nâng cao sức khỏe thể chất và đời sống văn hóa tinh thần cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên được quan tâm, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm cho đoàn viên thanh niên. Các hoạt động phong trào, sự kiện của Đoàn thanh niên Đài Tiếng nói Việt Nam được tổ chức chu đáo, chuyên nghiệp, có sức lan tỏa. Ban Chấp hành Đoàn thanh niên Đài Tiếng nói Việt Nam chủ động đảm nhận, đăng cai thành công nhiều các hoạt động cấp Khối.

Tuy nhiên, việc triển khai chương trình rèn luyện đoàn viên, sinh hoạt chi đoàn còn chưa đảm bảo yêu cầu, việc quản lý đoàn viên, đặc biệt trong quản lý thẻ đoàn viên và sổ đoàn còn nhiều hạn chế. Công tác quy hoạch cán bộ, đặc biệt là cán bộ đoàn chủ chốt của các đơn vị trực thuộc còn chậm so với yêu cầu.

Kết luận buổi làm việ, đồng chí Trần Quyết Thắng, Phó Bí thư Đoàn Khối đề nghị Ban Chấp hành Đoàn thanh niên Đài Tiếng nói Việt Nam cần tiếp tục tập trung chỉ đạo công tác tuyên truyền, quán triệt nghị quyết đại hội Đảng các cấp, gắn việc triển khai nhiệm vụ công tác đoàn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đài Tiếng nói Việt Nam. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống, giáo dục chính trị tư tưởng, học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và định hướng dư luận trong đoàn viên, thanh niên. Đồng chí đề nghị Ban Chấp hành Đoàn thanh niên Đài Tiếng nói Việt Nam chỉ đạo các cơ sở đoàn trực thuộc tiếp tục đổi mới chất lượng chi đoàn, trong đó tập trung đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức sinh hoạt chi đoàn, duy trì sinh hoạt chi đoàn theo quy định. Nội dung sinh hoạt chi đoàn cần được đổi mới theo hướng gắn với nhu cầu của đoàn viên và mục tiêu nâng cao nhận thức chính trị, ý thức trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; đồng thời thông qua sinh hoạt chi đoàn để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên thanh niên, tạo môi trường để đoàn viên thanh niên hiến kế cho đoàn triển khai những hoạt động phù hợp, thiết thực. Ban Chấp hành Đoàn Đài Tiếng nói Việt Nam cần chuẩn bị tốt công tác chỉ đạo đại hội đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn Khối các cơ quan Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 – 2022. Chủ động tham mưu với cấp ủy và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc quy hoạch cán bộ đoàn chủ chốt cho nhiệm kỳ 2017 – 2022; đồng thời có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong diện quy hoạch để đảm bảo tiêu chuẩn, kinh nghiệm và khả năng công tác.

ST
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
MUSIC
Tiện ích

Liên kết website