Loading ...
Đoàn đội
Đ/c Võ Văn Thưởng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn làm việc với Tỉnh Đoàn Tiền Giang
T4, 16/11/2016 - 03:11
Cùng dự đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Trung ương Đoàn; cùng đại diên Văn phòng, Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn; lãnh đạo Ban Dân vận, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban giám đốc Sở Nội vụ và Ban thường vụ Tỉnh Đoàn, các huyện, thành, thị Đoàn, Đoàn trực thuộc tỉnh Tiền Giang.

Cùng dự đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Trung ương Đoàn; cùng đại diên Văn phòng, Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn; lãnh đạo Ban Dân vận, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban giám đốc Sở Nội vụ và Ban thường vụ Tỉnh Đoàn, các huyện, thành, thị Đoàn, Đoàn trực thuộc tỉnh Tiền Giang.

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác đã nghe Ban thường vụ Tỉnh Đoàn báo cáo tóm tắt kết quả công tác Đoàn 6 tháng đầu năm 2011, các nội dung, chương trình công tác Năm Thanh niên; việc thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng về thanh niên và công thanh niên; Quy chế cán bộ Đoàn; công tác tổ chức xây dựng Đoàn và tình hình quy hoạch đội ngũ cán bộ từ tỉnh đến cơ sở chuẩn bị cho Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2012-2017.

Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Võ Văn Thưởng đã ghi nhận những nỗ lực của tuổi trẻ Tiền Giang trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác Năm Thanh niên gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương và của Đoàn trong 6 tháng đầu năm 2011.

Đồng chí đề nghị, Tỉnh Đoàn cần tăng cường công tác tham mưu cho cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác Đoàn phong trào TTN trong thời gian tới, nhất là vấn đề quy hoạch, đào tạo, bố trí và sử dụng cán bộ Đoàn, Hội; công tác bồi dưỡng, giới thiệu ĐVUT cho cấp ủy Đảng. Tham mưu với cấp ủy làm tốt công tác nhân sự, công tác lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị Đại hội Đoàn các cấp trong năm 2012…

(CTV Trần Thanh Nguyên – TĐ Tiền Giang) – ĐH
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
MUSIC
Tiện ích

Liên kết website