Loading ...
Đoàn đội
Đoàn viên xung kích lao động sáng tạo, phát triển kinh tế xã hội
T4, 16/11/2016 - 12:11
Tại Đại hội, Đại hội đã được nghe 3 tham luận, trong đó tham luận của Đại tá Phạm Văn Vương, Trưởng Ban Thanh niên quân khu III về thực hiện cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác” trong thanh niên quân đội. Tham luận đã trao đổi kinh nghiệm và những kết quả đạt được trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của tuổi trẻ Quân đội trong những năm qua

Tại Đại hội, Đại hội đã được nghe 3 tham luận, trong đó tham luận của Đại tá Phạm Văn Vương, Trưởng Ban Thanh niên quân khu III về thực hiện cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác” trong thanh niên quân đội. Tham luận đã trao đổi kinh nghiệm và những kết quả đạt được trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của tuổi trẻ Quân đội trong những năm qua. Đồng thời khẳng định, các tổ chức Đoàn trong Quân đội đã làm tốt công tác giáo dục, nâng cao nhận thức cho ĐVTN về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đồng thời chú trọng đổi mới về nội dung, hình thức giáo dục ĐVTN theo hướng sinh động, hấp dẫn, phù hợp với tâm lý của tuổi trẻ, cụ thể đã vận dụng linh hoạt 5 phương thức giáo dục và thường xuyên thay đổi cho phù hợp.

Với tham luận của đại biểu Huỳnh Thị Hoài Thu – Bí thư Tỉnh Đoàn Đồng Tháp về nội dung “Xung kích lao động sáng tạo, phát triển kinh tế – xã hội tại tỉnh Đồng Tháp”. Trong đó, Đoàn thanh niên tỉnh đã triển khai thực hiện hai phong trào “xung kích phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc”; “đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” bằng các chương trình, kế hoạch cụ thể phù hợp với điều kiện của từng địa phương, đơn vị gắn với thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp và tham gia thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế, xã hội địa phương.
Tỉnh Đoàn Đồng Tháp đã đăng ký với Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới Tỉnh đảm nhận thực hiện 03/19 tiêu chí (tiêu chí 12,13,14); đồng thời, đã chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hỗ trợ vốn để thành lập 28 tổ hợp tác tại các xã điểm xây dựng nông thôn mới, có 240 thành viên với tổng kinh phí là 3,698 tỷ đồng (trong đó vốn hỗ trợ không hoàn lại là 1,535 tỷ đồng; phần còn lại do các thành viên đối ứng) góp phần thực hiện tiêu chí số 13 của bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới.
Với cương vị là Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Leeds, Vương Quốc Anh đại diện cho thanh niên Việt Nam ngoài nước về dự Đại hội, đại biểu Đặng Tất Dũng đã trình bày tham luận với chủ đề “Hoạt động của thanh niên, sinh viên Việt Nam ở ngoài nước trong việc xây dựng cộng đồng, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, hướng về Tổ quốc” đã khẳng vai trò, vị trí của thanh niên, sinh viên ở ngoài nước luôn hướng về Tổ quốc, tích cực tham gia các hoạt động của Đoàn, Hội. Trong đó giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc luôn được các bạn trẻ coi trọng.
Đại biểu Đặng Tất Dũng cho rằng, trách nhiệm giữ gìn và phát huy những nét bản sắc dân tộc được mọi người dân Việt Nam đang thực hiện hàng ngày. Tuy nhiên, đối với thanh niên Việt Nam ở ngoài nước thì việc giữ gìn, phát huy bản sắc này sẽ có những thuận lợi nhất định nhưng cũng phải đối diện với rất nhiều thử thách.
Để tăng cường việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, quảng bá hình ảnh đất nước hiệu quả hơn, ở góc độ các tổ chức SVVN ngoài nước, đại biểu Đặng Tất Dũng mong muốn Trung ương Đoàn sẽ phối hợp với Đại sứ quán các nước xây dựng một bộ sưu tập các trò chơi dân gian, các bài hát dân ca, các tài liệu văn hóa đa dạng kèm hình ảnh chính thức (về bản đồ, các cảnh đẹp..) để các Hội SVVN khi tổ chức hoạt động sẽ có nguồn hỗ trợ hiệu quả hơn. Đây có thể được xem là một công trình thanh niên của Đoàn dành cho sinh viên, học sinh ngoài nước.
Cũng trong phiên làm việc chiều cùng ngày, Đại hội đã nghe đồng chí Nguyễn Thị Hà – Bí thư Trung ương Đoàn khóa IX thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày Báo cáo kiểm điểm Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa IX; nghe đồng chí Dương Văn An – Bí thư Trung ương Đoàn khóa IX trình bày Báo cáo về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đoàn, thảo luận và biểu quyết thông qua một số nội dung sửa đổi và nghe đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng – Bí thư Trung ương Đoàn khóa IX trình bày Báo cáo tổng hợp kết quả thảo luận tại 10 trung tâm của Đại hội X.
Theo chương trình Đại hội, sáng ngày 13/12 Đại hội tiếp tục làm việc gồm các nội dung: thảo luận thông qua Đề án Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa X; ứng cử, đề cử vào Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa X (tại 10 tổ); bầu ban kiểm phiếu và tiến hành bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa X.

 

Nguồn: doanthanhnien.vn
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
MUSIC
Tiện ích

Liên kết website