Loading ...
Đoàn đội
Khai mạc Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X
T4, 16/11/2016 - 12:11
Tới dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước: đồng chí Nguyễn Phú Trọng; đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; đồng chí Nguyễn Tấn Dũng,...

Tới dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước: đồng chí Nguyễn Phú Trọng; đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; đồng chí Nguyễn Tấn Dũng,

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ, các đồng chí lão thành cách mạng, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang , Anh hùng lao động, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể Trung ương; Lãnh đạo Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh; các đại biểu khách quý cùng các đồng chí lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh qua các thời kỳ.

Đại hội vui mừng được đón lẵng hoa và thư chúc mừng Đại hội của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười và Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Đại hội chào đón 999 đại biểu – những cán bộ, đoàn viên ưu tú, tiêu biểu cho niềm tin, ý chí và nguyện vọng, sức mạnh đoàn kết và trí tuệ của hàng triệu cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi trên khắp mọi miền Tổ quốc hội tụ về đây trong niềm vui chung, tin tưởng vào sự thành công của Đại hội.
Năm năm vừa qua, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cả nước diễn ra trong bối cảnh công cuộc đổi mới đất nước tiếp tục thu được những thành tựu quan trọng. Thanh niên và công tác thanh niên tiếp tục nhận được sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội. Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành Nghị quyết về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá”. Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Năm Thanh niên 2011, kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là những sự kiện chính trị có ý nghĩa lịch sử, là cơ hội, điều kiện thuận lợi, động lực tinh thần to lớn thúc đẩy công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Trong bối cảnh đó, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ cả nước đã phát huy thuận lợi, khắc phục khó khăn, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX, đóng góp xứng đáng vào những thành tựu chung của đất nước.
Công tác giáo dục của Đoàn được triển khai đồng bộ, có nhiều đổi mới về phương thức và nội dung, góp phần bồi đắp lý tưởng cách mạng, giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống, ý thức pháp luật cho thanh thiếu nhi.
Hai phong trào lớn do Ðoàn phát động tại Ðại hội Ðoàn toàn quốc lần thứ IX đã khẳng định sức sống và sự lan tỏa mạnh mẽ, thông qua đó phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, của thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế- xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, đảm bảo an sinh xã hội; đồng thời chăm lo các nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của tuổi trẻ, cùng với các lực lượng xã hội tạo điều kiện và môi trường cho sự phát triển toàn diện của thanh thiếu nhi.
Tổ chức Ðoàn không ngừng được xây dựng, củng cố, phát triển, với đội ngũ hiện nay hơn 7,03 triệu đoàn viên, chiếm 27,8% thanh niên trong độ tuổi 16 – 30.
Công tác phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng có nhiều chuyển biến tích cực thông qua cuộc vận động “Vì đàn em thân yêu”, chương trình “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam” và các phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”, phong trào “Kế hoạch nhỏ”, “Nghìn việc tốt”….
Công tác quốc tế thanh niên trong nhiệm kỳ đánh dấu những bước phát triển mới. Hoạt động đối ngoại của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã góp phần quan trọng thực hiện chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước.
Công tác tham mưu, chỉ đạo của Đoàn có nhiều đổi mới. Các cấp bộ đoàn đã tích cực tham mưu xây dựng chính sách mang tầm chiến lược đối với công tác thanh niên, đồng thời tập trung chỉ đạo các hoạt động hướng về cơ sở, đến với thanh niên, giải quyết những vấn đề bức thiết của thanh niên và công tác đoàn, phong trào thanh thiếu nhi.
Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh khẳng định: Với những nỗ lực to lớn của hệ thống tổ chức Đoàn và đội ngũ cán bộ, đoàn viên, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X đã được thực hiện thành công, tạo ra những chuyển biến tích cực, toàn diện trên các mặt công tác, trong đó có nhiều bước, nhiều khâu mang tính đột phá mới. Việc thực hiện Nghị quyết Đại hội và các nghị quyết, chủ trương công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Bí thư Trung ương Đoàn trong nhiệm kỳ đã tạo nên động lực thúc đẩy phong trào thanh thiếu nhi phát triển mạnh mẽ. Những quyết tâm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn đã mang lại những bước tiến mới về lý luận và thực tiễn. Hoạt động của Đoàn được đoàn viên thanh niên đón nhận, cấp ủy đảng và chính quyền đồng tình ủng hộ, các lực lượng xã hội đánh giá cao. Uy tín và vị thế chính trị của tổ chức Đoàn trong thanh thiếu nhi và xã hội tiếp tục được nâng lên; vị trí của thanh niên trong xã hội được đặt tương xứng. Những kết quả đó tiếp tục là tiền đề quan trọng thúc đẩy sự phát triển của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam trong thời gian tới.
Trên cơ sở đánh giá những thành tích nổi bật và những yếu kém hạn chế trong nhiệm kỳ 2007-2012, Báo cáo đề ra phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2012 – 2017 là: Góp phần xây dựng lớp thanh niên giàu lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, có bản lĩnh chính trị, ý thức chấp hành pháp luật, có đạo đức cách mạng và lối sống đẹp, có ước mơ, hoài bão, khát vọng đưa đất nước vươn lên, có tri thức, sức khoẻ, kỹ năng xã hội, năng lực chuyên môn, làm chủ khoa học công nghệ hiện đại. Tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên; phát huy vai trò xung kích cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, góp phần đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020.
Trong nhiệm kỳ 2012 – 2017, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xây dựng và triển khai thực hiện các đề án, chương trình cụ thể sau đây:
1. Đề án tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu nhi trong giai đoạn hiện nay.

2. Đề án đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Đoàn.
3. Chương trình Đoàn tham gia phát triển nguồn nhân lực trẻ.
4. Đề án Đoàn tham gia xây dựng nông thôn mới.
5. Đề án hỗ trợ thanh niên công nhân.
6. Đề án Đoàn tham gia bảo đảm an toàn giao thông.
7. Đề án xây dựng nhà ở cho người nghèo và nhà tránh lũ.
8. Đề án đào tạo lãnh đạo trẻ tương lai từ đội ngũ chỉ huy Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.
9. Đề án phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên.
10. Chương trình hỗ trợ thanh thiếu niên vùng nông thôn phát triển kỹ năng sử dụng máy vi tính và internet.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng, Nhà nước luôn dành cho thanh thiếu nhi niềm tin yêu sâu sắc, sự quan tâm và tạo điều kiện ngày càng tốt hơn, thông qua việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên, ban hành Nghị quyết, cùng với nhiều cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cả nước. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã phát biểu chỉ đạo Đại hội.
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá Báo cáo chính trị khóa X của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã quán triệt nghiêm túc các nghị quyết của Đảng đề ra. Tuy nhiên, báo cáo cần có giải pháp thiết thực, hiệu quả cao của tổ chức Đoàn trong nhiệm kỳ 2012 – 2017. Cần nhận thức đầy đủ sâu sắc hơn nữa vai trò của thanh niên trong đời sống xã hội. Đồng chí Tổng Bí thư nhấn mạnh: Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn đặt niềm tin yêu vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và thế hệ trẻ Việt Nam; đồng thời cũng đòi hỏi kỳ vọng Đoàn phải làm tốt hơn nữa vai trò, vị trí, chức năng của mình, góp phần đào tạo lớp lớp thanh niên trở thành những chiến sỹ tiên phong mang lá cờ của Đảng và Bác Hồ tới đích cuối cùng. Với tình cảm và niềm tin tưởng sâu sắc, đồng chí Tổng Bí thư chúc Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ X thành công tốt đẹp, chúc “Tuổi trẻ Việt Nam xây hoài bão lớn, rèn đức luyện tài, đoàn kết, sáng tạo, xung kích và xây dựng bảo vệ Tổ quốc”.
Trân trọng cảm ơn sự đánh giá, ghi nhận của Đảng đối với kết quả công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ IX, thay mặt Đại hội, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh bày tỏ lòng biết ơn, niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, xin hứa quyết tâm nhanh chóng khắc phục những yếu kém, khuyết điểm, tiếp thu sự chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, xây dựng kế hoạch hành động cụ thể để triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X.
Nguồn: website: doanthanhnien.vn
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
MUSIC
Tiện ích

Liên kết website