Loading ...
Đoàn đội
Ngày hội tuổi trẻ cả nước bình chọn cho vịnh Hạ Long
T4, 16/11/2016 - 12:11
Sự kiện này do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động. Trong ngày đặc biệt này – ngày cuối cùng trước khi công bố kết quả 7 kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới, Trung ương Đoàn đặt mục tiêu phấn đấu mỗi đoàn viên, thanh niên gửi ít nhất một tin nhắn hoặc có 1 lần bầu chọn.

Sự kiện này do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động. Trong ngày đặc biệt này – ngày cuối cùng trước khi công bố kết quả 7 kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới, Trung ương Đoàn đặt mục tiêu phấn đấu mỗi đoàn viên, thanh niên gửi ít nhất một tin nhắn hoặc có 1 lần bầu chọn.

Ngoài ra, từ ngày 07-11/11 được xác định là khoảng thời gian cao điểm tuổi trẻ cả nước bầu chọn cho vịnh Hạ Long bằng cách đẩy mạnh tuyên truyền, lồng ghép các hoạt động, phối hợp cùng ngành Giáo dục vận động học sinh, sinh viên tham gia bình chọn.

Minh Châu – Website ĐCSVN
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
MUSIC
Tiện ích

Liên kết website