Loading ...
Đoàn đội
Thông điệp Đại hội Tài năng trẻ lần thứ II năm 2015
T5, 27/10/2016 - 10:10
Tại phiên trọng thể của Đại hội Tài năng trẻ lần thứ II năm 2015 diễn ra sáng ngày 13/12, tại Hà Nội. Ban Biên tập trân trọng giới thiệu toàn văn nội dung Thông điệp của Đại hội Tài năng trẻ Việt Nam lần thứ II.
THÔNG ĐIỆP
CỦA ĐẠI HỘI TÀI NĂNG TRẺ VIỆT NAM LẦN THỨ II
-----------
Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2015

Các tài năng trẻ và các bạn thanh thiếu nhi Việt Nam thân mến!
Trong hai ngày 12,13 tháng 12 năm 2015, 364 đại biểu đại diện cho các tài năng trẻ Việt Nam trong và ngoài nước đã hội tụ về Thủ đô Hà Nội tham dự Đại hội Tài năng trẻ Việt Nam lần thứ II. Đại biểu Đại hội đã tham dự nhiều hoạt động, đề xuất các giải pháp để tài năng trẻ Việt Nam cống hiến tốt hơn nữa cho sự nghiệp xâydựng và bảo vệ Tổ quốc.
Chúng tôi nhận thức sâu sắc về sự quan tâm, kỳ vọng của Đảng, Nhà nước, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và toàn xã hội đối với việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước. Chúng tôi vinh dự và tự hào khi đã nỗ lực phấn đấu và những thành công ban đầu của mình đã góp phần nhỏ bé vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Để có thể trở thành “hiền tài”, bồi đắp “nguyên khí quốc gia”, tài năng trẻ chúng tôi quyết tâm:
- Sống Trách nhiệm với bản thân, gia đình, cộng đồng và xã hội; không ngừng nỗ lực phấn đấu trở thành những hình mẫu tiêu biểu của tuổi trẻ Việt Nam.
- Sống Nghị lực với hoài bão lớn, khát vọng vươn lên, chiếm lĩnh đỉnh cao tri thức; biết khắc phục khó khăn, dũng cảm đối mặt và biết cách vượt qua thách thức; chủ động tạo ra cơ hội và nắm lấy cơ hội được trao.
- Sẵn sàng Cống hiến hết sức mình cho quê hương, đất nước; đem tài năng, sức sáng tạo phụng sự nhân dân, đất nước.
Chúng tôi và tuổi trẻ Việt Nam sẽ cùng nhau phấn đấu thi đua, rèn luyện, phát huy cao nhất những khả năng của bản thân, xứng đáng là lực lượng xung kích trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Đất nước đang đứng trước những thời cơ và vận hội mới. Xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh, văn minh, tiến lên chủ nghĩa xã hội là mục tiêu, lý tưởng của cả dân tộc, là khát vọng của tuổi trẻ chúng ta. “Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta, mà cần hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay”, tài năng trẻ Việt Nam cùng đoàn kết, hành động để góp phần xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.
ĐẠI HỘI TÀI NĂNG TRẺ VIỆT NAM LẦN THỨ II, NĂM 2015
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
MUSIC
Tiện ích

Liên kết website