Loading ...
Đoàn đội
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
T4, 16/11/2016 - 12:11
Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đoàn báo cáo tình hình thanh niên và hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Báo cáo cho thấy Thanh niên Việt Nam (từ 16 đến 30 tuổi) chiếm gần 1/3 dân số và chiếm 33,7% lực lượng lao động xã hội. Trong đó Thanh niên trên địa bàn đô thị hiện chiếm 30,9%, địa bàn nông thôn chiếm 69,1%, Thanh niên có mặt rộng khắp trong các thành phần xã hội như: công nhân, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên, lực lượng vũ trang ….

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đoàn báo cáo tình hình thanh niên và hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Báo cáo cho thấy Thanh niên Việt Nam (từ 16 đến 30 tuổi) chiếm gần 1/3 dân số và chiếm 33,7% lực lượng lao động xã hội. Trong đó Thanh niên trên địa bàn đô thị hiện chiếm 30,9%, địa bàn nông thôn chiếm 69,1%, Thanh niên có mặt rộng khắp trong các thành phần xã hội như: công nhân, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên, lực lượng vũ trang ….

Về hoạt động, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, tạo ra nhiều mô hình, hình thức mới trong công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên, bồi dưỡng và phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Các kết quả được thể hiện cụ thể qua các công tác giáo dục; tổ chức phong trào thanh niên; tham gia thực hiện những chủ trương, giải pháp của Đảng, Nhà nước về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội; Công tác xây dựng Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên; Công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; Công tác quốc tế thanh niên..

Báo cáo cũng thẳng thắn chỉ rõ: mặc dù có nhiều đổi mới nhưng nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn chưa theo kịp những thay đổi nhanh chóng của tình hình thanh niên; sự đầu tư của các ngành, các cấp và xã hội cho công tác thanh niên còn chưa tương xứng; việc nắm bắt và kịp thời định hướng tư tưởng cho đoàn viên thanh niên ở một số địa bàn, khu vực còn chưa chủ động; một số vấn đề tác động tới tình hình thanh niên, những khó khăn thực tế, đời thường của thanh niên ít được các cấp bộ Đoàn chủ động phát hiện và xử lý hiệu quả; công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh thiếu nhi chưa đạt hiệu quả sâu rộng, chưa lan toả đến nhiều đối tượng thanh niên; chất lượng tổ chức và hoạt động của Đoàn cơ sở, nhất là trên địa bàn dân cư còn hạn chế.

Tiếp theo buổi làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị các đại biểu tham dự trao đổi thẳng thắn xoay quanh 6 nội dung: Về nội dung báo cáo của Ban Bí thư Trung ương Đoàn; Việc triển khai hệ thống các nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước về công tác thanh niên; Những khó khăn, thuận lợi trong công tác Đoàn hiện nay; Nhiệm vụ trọng tâm của Đoàn trong năm 2012; Đề xuất những tâm tư tình cảm của cán bộ, đoàn viên thanh niên; Trao đổi về những để xuất, kiến nghị của Ban Bí thư Trung ương Đoàn.

Các Bí thư Trung ương Đoàn và các Bí thư tỉnh đoàn đã phát biểu nhiều ý kiến tâm huyết về công tác thanh niên và đề xuất các kiến nghị tháo gỡ khó khăn trong công tác đoàn hiện nay.

Ý kiến của đại diện các Ban Trung ương Đảng tại buổi làm việc đã đánh giá cao những đóng góp quan trọng, những ấn tượng tốt đẹp mà tổ chức Đoàn và tuổi trẻ đã làm được trong thực hiện nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời, đề cập đến những khó khăn, tồn tại của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, nhất là trong việc thực hiện chức năng giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng cho thanh niên trong thời kỳ mới, việc nâng cao chất lượng Đoàn ở cơ sở còn nhiều khó khăn, cán bộ Đoàn cơ sở còn thiếu và yếu, công tác tham mưu cho Đảng, Nhà nước về thanh niên, các chính sách cho thanh niên còn bất cập…

Phát biểu kết thúc buổi làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hoan nghênh Bản báo cáo của Ban Bí thư Trung ương Đoàn rất đầy đủ, phản ánh sát, đúng phong trào hoạt động của Đoàn thanh niên hiện nay.

Nói về vai trò của thanh niên, Tổng Bí thư khẳng định: “Thanh niên là rường cột của dân tộc, là một bộ phận nòng cốt của xã hội, là lực lượng xung kích của cách mạng, gánh vác những nhiệm vụ nặng nề nhất, đồng thời cũng là người chủ tương lai của đất nước. Công tác thanh niên là nhiệm vụ sống còn của Đảng, của dân tộc. Vị trí của Đoàn thanh niên là lực lượng đáng tin cậy của Đảng”. Vai trò của thanh niên được thể hiện trong suốt chiều dài lịch sử, những người làm lên sự nghiệp lớn, làm chuyển biến thời đại, phần lớn là thanh niên. Từ khi có Đảng, vai trò, vị trí của thanh niên ngày càng được phát huy, vai trò, vị trí của Đoàn ngày càng quan trọng.

Tổng Bí thư cũng ghi nhận trong thời gian gần đây Đoàn thanh niên đã có nhiều đổi mới và đi đúng hướng trong việc tổ chức rất nhiều phong trào hoạt động với các hình thức phong phú, đa dạng, lôi cuốn, hấp dẫn thu hút được đông đảo thanh niên tham gia hưởng ứng. Có được điều đó là do cán bộ làm công tác đoàn hết sức tâm huyết, say sưa với công việc, có rất nhiều tìm tòi, sáng tạo, nghĩ được nhiều sáng kiến cho nên mới đề ra nhiều phong trào, nhiều cuộc vận động thiết thực, cụ thể, hợp với tâm tư nguyện vọng của thanh niên, chính vì thế mà đi vào cuộc sống. Theo đó, Tổng Bí thư khẳng định: “Cho đến nay Đoàn thanh niên vẫn xứng đáng là lực lượng xung kích, đơn vị dự bị của Đảng, kế tục trung thành vẻ vang sự nghiệp của Đảng Cộng sản Việt nam”.

Về yêu cầu nhiệm của thanh niên trong điều kiện đất nước hòa bình, xây dựng kinh tế, với nhiều khó khăn, thuận lợi đan xen. Theo Tổng Bí thư, Đoàn thanh niên cần phải giúp Đảng tập hợp đoàn kết giáo dục, đào tạo thanh niên, xây dựng một thế hệ thanh niên có đủ bản lĩnh chính trị, trình độ trí tuệ, sức sáng tạo để kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc, vì mục tiêu đất nước ta được độc lập tự do, nhân dân ta, trong đó có thanh niên, được hạnh phúc, có cuộc sống thanh bình. Muốn vậy, Đoàn thanh niên cần giáo dục thanh niên bằng các hình thức phong phú, đa dạng, hấp dẫn thông qua các phong trào, khẩu hiệu, các phương tiện thông tin kết hợp với sự giáo dục của nhà trường và gia đình.

Về nhiệm vụ trọng tâm đề ra cho Đoàn thanh niên trong thời gian tới (năm 2012). Tổng Bí thư yêu cầu: Trung ương Đoàn cần tổng kết Đề án Năm Thanh niên 2011; chuẩn bị tốt văn kiện cho Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X (nhiệm kỳ 2012-2017) với những điểm mới, thiết thực cho đoàn viên, thanh niên, tránh đưa những điểm chung chung. Tổng Bí thư cũng mong muốn Đoàn thanh niên kêu gọi thanh niên thực hiện một công trình mang tầm vóc thế kỷ, để lại cho đời sau và công trình này sẽ là nơi tập hợp đoàn kết thanh niên lại.

Về 6 kiến nghị của Ban Bí thư Trung ương Đoàn. Tổng Bí thư bày tỏ sự đồng tình cao và đề nghị đại diện các Ban Trung ương Đảng tham gia buổi làm việc ghi nhận, tạo điều kiện, từ đó có đề án cụ thể để cùng Đoàn thanh niên tháo gỡ những khó khăn trong công tác thanh niên cũng như phát huy tốt hơn những kết quả đã đạt được và có nhiều chuyển biến trong công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi trong thời gian tới.

 

Theo Hải Sơn – website TWĐ
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
MUSIC
Tiện ích

Liên kết website