Loading ...
Đoàn đội
Trung ương Đoàn ký kết với Tâp đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam giai đoạn 2011- 2015
T4, 16/11/2016 - 03:11
Dự chứng kiến buổi ký kết có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn; đồng chí Đinh La Thăng, BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; đồng chí Mai Văn Ninh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa; đồng chí Phan Văn Mãi, Bí thư Trung ương Đoàn; cùng đại diện các Ban Trung ương Đoàn, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Tỉnh Đoàn Thanh Hóa đã tới dự.

Dự chứng kiến buổi ký kết có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn; đồng chí Đinh La Thăng, BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; đồng chí Mai Văn Ninh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa; đồng chí Phan Văn Mãi, Bí thư Trung ương Đoàn; cùng đại diện các Ban Trung ương Đoàn, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Tỉnh Đoàn Thanh Hóa đã tới dự.

Tại lễ ký kết, Trung ương Đoàn và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã ký thống nhất tiếp tục hợp tác tổ chức các hoạt động công tác Đoàn, phong trào thanh niên do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức giai đoạn từ tháng 7/2011 – 31/12/2015. Trong đó, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tài trợ chính cho Lễ Tuyên dương “Người thợ trẻ giỏi” với mức kinh phí tài trợ tối đa 1 tỷ đồng/năm và tài trợ tối đa trong 4 năm (từ 2012 – 2015). Hỗ trợ kinh phí cho chương trình “Hành trình tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” với mức kinh phí tài trợ tối đa 1 tỷ đồng/năm và tài trợ tối đa trong 3 năm (từ 2012 – 2014).

Cũng tại buổi lễ, các đại biểu đã chứng kiến lễ ký giữa đại diện Trung ương Đoàn với Hội doanh nghiệp trẻ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam hỗ trợ kinh phí tổ chức các hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên giai đoạn từ tháng 7/2011 – 31/12/2015 với số tiền khoảng 2,5 tỷ đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Võ Văn Thưởng tin tưởng trong thời gian tới, Ban Bí thư Trung ương Đoàn và đội ngũ cán bộ Đoàn luôn cam kết thực hiện sự hỗ trợ hết sức có hiệu quả của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đối với công tác Đoàn và phong trào thanh niên.

“Được hợp tác, hỗ trợ cùng với Trung ương Đoàn là trách nhiệm, vinh dự của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam” – đồng chí Đinh La Thăng nhấn mạnh.

Ký kết hỗ trợ công tác Đoàn và phong trào thanh niên là hoạt động đẩy mạnh thi đua sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng thành tựu vào thực tiễn; kịp thời tôn vinh những “Người thợ trẻ giỏi”, những thanh niên tiên tiến trên phạm vi toàn quốc; nhân rộng tầm ảnh hưởng, ý nghĩa của công tác Đoàn và phong trào thanh niên cả nước. Đồng thời góp phần thiết thực và có hiệu quả vào việc tích cực triển khai thực hiện Nghi quyết số 25 NQ/TW ngày 25/7/2008 Hội nghị lần thứ 7 BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa X về tăng cường công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Đông Hà
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
MUSIC
Tiện ích

Liên kết website