Loading ...
Đoàn đội
Trung ương Đoàn ra quân phát động Tháng Thanh niên năm 2012
T4, 16/11/2016 - 12:11
ồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ đã tới dự. Dự Lễ phát động còn có lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương, tỉnh Lào Cai, Trung ương Đoàn và Bí thư Đoàn các tỉnh khu vực Tây Bắc cùng hơn 5.000 đoàn viên thanh niên và nhân dân trên địa bàn huyện Bát Xát.

ồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ đã tới dự.

Dự Lễ phát động còn có lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương, tỉnh Lào Cai, Trung ương Đoàn và Bí thư Đoàn các tỉnh khu vực Tây Bắc cùng hơn 5.000 đoàn viên thanh niên và nhân dân trên địa bàn huyện Bát Xát.
Tháng Thanh niên 2012, tuổi trẻ cả nước sẽ tham gia đăng ký đảm nhận, xây dựng và tu sửa 10.000km đường giao thông nông thôn; xây dựng và sửa chữa 1.000 nhà văn hóa thôn, nhà nhân ái. Mỗi tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc phấn đấu xây dựng ít nhất 5 nhà mới và tu sửa 10 nhà văn hóa thôn, nhà nhân ái, nhà bán trú dân nuôi. Đặc biệt, 100% Đoàn xã tại các xã trong chương trình xây dựng nông thôn mới gian đoạn 2011 – 2015 có kế hoạch thực hiện các tiêu chí nông thôn mới.
 
 

Ngoài ra, tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường, bảo vệ dòng sông quê hương; trồng cây xanh, trồng rừng, thực hiện xây dựng các tuyến đường thanh niên tự quản, làng xã xanh sạch đẹp; vận động thanh thiếu niên thực hiện pháp luật về an toàn gia thông; tổ chức khám chữa bệnh và phát thuốc cho người nghèo; hỗ trợ thanh niên chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, chuyển giao khoa học kỹ thuật; tổ chức các hoạt động kết nghĩa giữa vùng đồng bằng với vùng núi, hải đảo, gắn nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng an ninh với công tác xóa đói giảm nghèo…

 
 

Phát biểu tại Lễ phát động, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn cho biết, với chủ đề “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới” và phương châm hành động “Mỗi thanh niên một việc tốt, mỗi cơ sở Đoàn một hoạt động thiết thực tham gia xây dựng nông thôn mới” sẽ hướng tuổi trẻ cả nước vào các hành động thiết thực nhất thông qua các hoạt động, công trình, phần việc trong Tháng Thanh niên, khẳng định nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm hành động của tuổi trẻ và của Đoàn Thanh niên; đóng góp sức trẻ, trí tuệ và lòng nhiệt huyết của mình cho quê hương, đất nước; tạo sự tin tưởng, quan tâm chăm lo của toàn xã hội đối với sự trưởng thành của thế hệ trẻ.

Phát lệnh ra quân Tháng Thanh niên 2012, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, một trong những nhân tố quan trọng quyết định tương lai, vận mệnh dân tộc; là lực lượng chủ yếu trên nhiều lĩnh vực, đảm nhiệm những công việc đòi hỏi sự hy sinh, gian khổ, sức khỏe và sáng tạo. Đồng thời, thanh niên cũng chính là lực lượng nòng cốt, xung kích trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, chủ đề hành động Tháng Thanh niên 2012 là “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới” đã bám sát chủ trương rất quan trọng của Đảng và Nhà nước nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong việc cải tạo, xây dựng nông thôn theo các tiêu chí hướng đến hiện đại, văn minh đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa – hiện đại hóa và phát triển bền vững đất nước. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chủ động phối hợp với các bộ, ngành và các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương đẩy mạnh các hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới. Các hoạt động cần sáng tạo, thiết thực, tiết kiệm, tránh lãng phí, tránh hình thức, dập khuôn máy móc, đem lại hiệu quả lâu dài, bền vững, trọng tâm là thông tin, tuyên truyền về nông thôn mới; tham gia xây dựng hạ tầng, cảnh quan và bảo vệ môi trường; khuyến khích, hỗ trợ thanh niên tích cực phát triển kinh tế; xung kích xây dựng đời sống văn hóa; giữ gìn an ninh, trật tự và xây dựng tổ chức Đoàn, Hội vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở nông thôn.

Ngay sau lễ ra quân, các đồng chí lãnh đạo, các đại biểu cùng với lực lượng thanh niên tham gia khởi công xây dựng nhà văn hóa, trồng cây xanh và làm đường giao thông tại xã Bản Qua, huyện Bát Xát; khánh thành tủ sách thanh niên, điểm truy cập internet cho thanh niên; tổ chức khám chữa bệnh và phát thuốc miễn phí cho nhân dân trên địa bàn huyện Bát Xát; thăm một số công trình thanh niên, làng thanh niên lập nghiệp ở xã biên giới Trịnh Tường, huyện Bát Xát.

Bảo Anh – Trung ương Đoàn
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
MUSIC
Tiện ích

Liên kết website