Loading ...
Đoàn đội
Trung ương Đoàn: Tổ chức Lễ phát động Cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam thực hành tiết kiệm”
T4, 16/11/2016 - 03:11
Tham dự buổi Lễ có Lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; đại diện Đoàn Khối các cơ quan Trung ương, Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương, Thành Đoàn Hà Nội. Đ/c Phan Văn Mãi, Bí thư Trung ương Đoàn chủ trì buổi Lễ

Tham dự buổi Lễ có Lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; đại diện Đoàn Khối các cơ quan Trung ương, Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương, Thành Đoàn Hà Nội. Đ/c Phan Văn Mãi, Bí thư Trung ương Đoàn chủ trì buổi Lễ

Với mục đích nâng cao nhận thức và ý thức tiết kiệm trong thanh thiếu nhi, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 11 của Chính phủ về “Những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội”. Đồng thời khẳng định vai trò, trách nhiệm của các tổ chức Đoàn và tuổi trẻ trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đất nước với tư cách là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc.

Với phương châm “Hành động nhỏ, lợi ích lớn” Cuộc vận động tập trung vào ba nội dung chính: Tiết kiệm chi tiêu, tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm thời gian và đề ra các giải pháp cho từng nội dung.
Với nội dung tiết kiệm chi tiêu: giải pháp đề ra là các cơ quan chuyên trách của đoàn thực hành tiết giảm chi tiêu công, các chi đoàn, chi hội, chi đội, các câu lạc bộ hướng dẫn và tổ chức cho thanh thiếu nhi thực hành tiết kiệm; Hội Doanh nhân trẻ các cấp vận động các doanh nghiệp thực hiện tiết kiệm chi tiêu, giảm chi phí sản xuất.

Để thực hiện tốt nội dung tiết kiệm năng lượng giải pháp đưa ra: Các cơ quan chuyên trách của Đoàn, Đoàn trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp và doanh nghiệp tham mưu kế hoạch, xác định chi tiêu tiết kiệm.

Giải pháp cho nội dung tiết kiệm thời gian: Các cơ quan của Đoàn đổi mới phương pháp công tác, hội họp, gắn với yêu cầu nâng cao chất lượng công việc. Đoàn trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp phát động và tổ chức cho đoàn viên, thanh niên thực hiện đổi mới lề lối làm việc, nâng cao chất lượng công việc, dùng thời gian rảnh để học tập và tham gia hoạt động có ích…

Ngay sau lễ phát động, tọa đàm “Các giải pháp thực hành tiết kiệm trong thanh thiếu nhi” đã được diễn ra, Các đại biểu tập trung thảo luận sôi nổi và đóng góp các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả cuộc vận động.

Theo đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Đoàn Khối các cơ quan TW để thực hiện tốt việc thực hành tiết kiệm trong thanh niên cần tuyên truyền cho ĐVTN nhận thức rõ việc tiết kiệm; các phương thức, cách thức thực hiện tiết kiệm phải phù hợp với từng thời điểm; thực hành tiết kiệm phải đi đôi với chống lãng phí; tiết kiệm có thể có kết quả tức thời nhưng cũng có thể là kết quả lâu dài và đặc biệt là phải duy trì được tính thường xuyên, tính liên tục của việc tiết kiệm; tiết kiệm cũng cần gắn liền với việc thực hành cải cách hành chính. Bên cạnh đó, thường xuyên kiểm tra, giám sát, tổng kết, đánh giá việc thực hành tiết kiệm của các tổ chức Đoàn và khen thưởng, biểu dương các tổ chức đoàn làm tốt Cuộc vận động.

TS Bùi Trường Giang, Bí thư Đoàn Viện Khoa học xã hội Việt Nam cho rằng: Thực hành tiết kiệm cần hướng đến việc thay đổi phương thức tiêu dùng của thanh niên theo hướng tiêu dùng thông minh; tạo tính liên ngành, đa ngành trong, tính đồng bộ trong thực hành tiết kiệm…

Kết luận buổi tọa đàm, đồng chí Phan Văn Mãi, Bí thư TWĐ đánh giá cao các ý kiến trao đổi của các đại biểu và sẽ tiếp thu các ý kiến phát biểu. Đồng chí cũng yêu cầu các tổ chức Đoàn trong cả nước cần làm rõ nội hàm của Cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam thực hành tiết kiệm” để tuyên truyền trong thanh thiếu nhi; Chú ý đến phương thức, cách thức thực hành tiết kiệm phù hợp với nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của từng địa phương, cơ quan, đơn vị; làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá, tổng kết và biểu dương, khen thưởng việc thực hành tiết kiệm đối với từng cấp bộ Đoàn, ĐVTN.

TG
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
MUSIC
Tiện ích

Liên kết website