Loading ...
Đoàn đội
Ủy ban Kiểm tra Đoàn Khối làm việc với Ban Chấp hành Chi đoàn Ban Kinh tế Trung ương
T4, 16/11/2016 - 13:11
Thực hiện Chương trình công tác năm 2016 của Ban Thường vụ Đoàn Khối và Hướng dẫn số 01 HD/UBKTĐK ngày 15/2/2016 của UBKT Đoàn Khối, ngày 18/5/2016, Ủy ban Kiểm tra Đoàn Khối đã làm việc, kiểm tra việc triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2016 tại Chi đoàn Ban Kinh tế Trung ương.

Thực hiện Chương trình công tác năm 2016 của Ban Thường vụ Đoàn Khối và Hướng dẫn số 01 HD/UBKTĐK ngày 15/2/2016 của UBKT Đoàn Khối, ngày 18/5/2016, Ủy ban Kiểm tra Đoàn Khối đã làm việc, kiểm tra việc triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2016 tại Chi đoàn Ban Kinh tế Trung ương.

Tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Vũ Trọng Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Dân vận, Vụ trưởng Vụ Địa phương Ban Kinh tế Trung ương; Trần Quyết Thắng, Phó Bí thư Đoàn Khối và tập thể Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Ban Kinh tế Trung ương.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Ban Kinh tế Trung ương là Chi đoàn cơ sở với 25 đoàn viên trực thuộc Đoàn Khối các cơ quan Trung ương. Do đặc thù cơ quan, đoàn viên hay phải đi công tác, khối lượng công việc chuyên môn đòi hỏi chiếm nhiều thời gian. Tuy nhiên, với sự nỗ lực cố gắng của tập thể Ban Chấp hành, Đoàn thanh niên Ban đã khắc phục khó khăn, phát huy lợi thế để thực hiện tốt một số mặt trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên.
Các phong trào trong 5 tháng đầu năm 2016 đã được Ban Chấp hành Chi đoàn triển khai hiệu quả, từng bước gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của Ban. Chủ động tham mưu với cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị quan tâm, tạo điều kiện tham gia các hoạt đông tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, tham gia xây dựng nông thôn mới do Đoàn Khối phát động. Công tác phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong cơ quan nhằm tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được làm thường xuyên tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích góp phần nâng cao sức khỏe thể chất và đời sống văn hóa tinh thần cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên. Ban Chấp hành Đoàn Ban đã chủ động giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, kết quả từ đầu năm đến nay đã có 6 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng.

Tuy nhiên, việc triển khai chương trình rèn luyện đoàn viên, sinh hoạt chi đoàn còn chưa đảm bảo yêu cầu, việc quản lý đoàn viên, đặc biệt trong quản lý thẻ đoàn viên và sổ đoàn còn nhiều hạn chế. Các hoạt động phong trào của Chi đoàn gắn với triển khai nhiệm vụ chính trị của cơ quan còn chưa nhiều.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Quyết Thắng, Phó Bí thư Đoàn Khối nêu một số kiến nghị đối với Chi đoàn Ban Kinh tế Trung ương: Ban Chấp hành Chi đoàn Ban Kinh tế Trung ương cần tiếp tục tập trung chỉ đạo công tác tuyên truyền, quán triệt nghị quyết đại hội Đảng các cấp, gắn việc triển khai nhiệm vụ công tác đoàn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của Cơ quan ban Kinh tế Trung ương; tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống, giáo dục chính trị tư tưởng, học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và định hướng dư luận trong đoàn viên, thanh niên; duy trì chế độ sinh hoạt chi đoàn, sinh hoạt chuyên đề trên cơ sở bám sát định hướng công tác năm 2016 của Ban Thường vụ Đoàn Khối và nhiệm vụ chính trị của cơ quan; thực hiện việc quản lý đoàn viên, cấp phát sổ đoàn và thẻ đoàn viên trong Chi đoàn theo quy định của Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

ST
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
MUSIC
Tiện ích

Liên kết website