Loading ...
Đoàn đội
Ủy ban Kiểm tra Đoàn Khối làm việc với Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Bộ Công thương
T4, 16/11/2016 - 13:11
Thực hiện Chương trình công tác năm 2016 của Ban Thường vụ Đoàn Khối và Hướng dẫn số 01 HD/UBKTĐK ngày 15/2/2016 của UBKT Đoàn Khối, ngày 12/4/2016, Ủy ban Kiểm tra Đoàn Khối đã làm việc, kiểm tra việc triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2016 tại Đoàn Thanh niên Bộ Công thương.

Thực hiện Chương trình công tác năm 2016 của Ban Thường vụ Đoàn Khối và Hướng dẫn số 01 HD/UBKTĐK ngày 15/2/2016 của UBKT Đoàn Khối, ngày 12/4/2016, Ủy ban Kiểm tra Đoàn Khối đã làm việc, kiểm tra việc triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2016 tại Đoàn Thanh niên Bộ Công thương.

Tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Vũ Thị The, Đảng ủy viên, Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ Công thương; Trần Quyết Thắng, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức – Kiểm tra, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đoàn Khối và tập thể Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Bộ Công thương.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công thương là Đoàn cấp huyện có 49 cơ sở trực thuộc, với trên 2000 đoàn viên. Do đặc thù cơ quan, đoàn viên hay phải đi công tác, khối lượng công việc chuyên môn đòi hỏi chiếm nhiều thời gian. Tuy nhiên, với sự nỗ lực cố gắng của tập thể Ban Chấp hành, Đoàn thanh niên Bộ đã khắc phục khó khăn, phát huy lợi thế để thực hiện tốt các mặt trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên.

Các phong trào trong 4 tháng đầu năm 2016 với chủ đề “Tuổi trẻ Công thương xung kích, sáng tạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao” đã được Ban Chấp hành Đoàn Bộ cụ thể hóa phù hợp với đặc thù của các cơ sở Đoàn và đoàn viên, từng bước gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của Bộ, của ngành. Chủ động tham mưu với cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ tổ chức các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, tham gia xây dựng nông thôn mới, từng bước phát huy được thế mạnh về nhiệm vụ chuyên môn của đoàn viên và các tổ chức, doanh nghiệp trong việc tổ chức các hoạt động tại các tỉnh vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo…được cấp ủy, chính quyền địa phương và bà con nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Công tác phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong cơ quan Bộ nhằm tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được làm thường xuyên tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích góp phần nâng cao sức khỏe thể chất và đời sống văn hóa tinh thần cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên. Ban Chấp hành Đoàn Bộ đã chủ động giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp và tham mưu cho Đảng ủy, lãnh đạo Bộ về công tác thanh niên; công tác quy hoạch, bồi dưỡng và xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn chủ chốt được thực hiện tốt.

Tuy nhiên, việc triển khai chương trình rèn luyện đoàn viên, sinh hoạt chi đoàn còn ít được quan tâm, việc quản lý đoàn viên, đặc biệt trong quản lý thẻ đoàn viên và sổ đoàn còn nhiều hạn chế. Các hoạt động phong trào gắn với chuyên môn nghiệp vụ, triển khai nhiệm vụ chính trị của ngành còn chưa nhiều.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Quyết Thắng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đoàn Khối kiến nghị Đoàn thanh niên Bộ Công thương một số nội dung: Ban Chấp hành Đoàn Bộ cần tiếp tục tập trung chỉ đạo công tác tuyên truyền, quán triệt nghị quyết đại hội Đảng các cấp, gắn việc triển khai nhiệm vụ công tác đoàn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị và của ngành công thương; tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống, giáo dục chính trị tư tưởng và định hướng dư luận trong đoàn viên, thanh niên; tiếp tục chỉ đạo các cơ sở đoàn duy trì tốt chế độ sinh hoạt chi đoàn, sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt đoàn tại nơi cư trú và ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý đoàn viên, trong sinh hoạt chi đoàn; rà soát các tổ chức đoàn có bất cập về tổ chức bộ máy để hướng dẫn, sắp xếp, kiện toàn tổ chức theo quy định Điều lệ Đoàn; quy hoạch cán bộ đoàn các cấp thuộc Đoàn Bộ để chuẩn bị tốt công tác nhân sự cho đại hội Đoàn các cấp trong thời gian tới.

ST
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
MUSIC
Tiện ích

Liên kết website