Loading ...
6 bài học lý luận chính trị
30/07/2018 - 15:46
Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2018, Ban Thường vụ Đoàn Khối tổ chức cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đoàn Khối lần thứ III và 6 bài học lí luận chính trị trên internet.
24/11/2016 - 10:33
Sáng ngày 28/10/2016, tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, Hà Nội, Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức Lễ phát động Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XII, 6 bài học lí luận chính trị trên mạng internet.
30/10/2016 - 23:57
Bài 3: Đi lên CNXH, con đường mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn
30/10/2016 - 23:57
Bài 2: Đảng Cộng sản Việt Nam - Người tổ chức, lãnh đạo và là nhân tố quyết định thắng lợi của Cách mạng Việt Nam
30/10/2016 - 23:56
Bài 1: Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, cơ sở lý luận của Cách mạng Việt Nam
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
MUSIC
Tiện ích

Liên kết website