Loading ...
Công tác xây dựng Đoàn
29/01/2019 - 16:56
Ngày 29/1/2019, tại trụ sở cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, cơ quan Đoàn Khối tổ chức Lễ công bố quyết định về công tác tổ chức, cán bộ. Đến dự có đồng chí Lê Giang Nam - Phó Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối, đồng chí Trần Hữu - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương và đồng chí Trần Quyết Thắng - Phó Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương.
21/12/2018 - 09:51
Ngày 20/12/2018, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019.
26/10/2018 - 14:46
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan Trung ương: Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương (BCHTW) Đảng (khóa XII); Nghị quyết số 05-NQ/ĐUK ngày 25/01/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Kế hoạch 576-KH/TWĐTN-BTC, ngày 24/02/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "Tự diễn biến", "Tự chuyển hoá" trong nội bộ.
22/10/2018 - 11:07
Thực hiện Quy định số 01-QĐ/TWĐTN-BTC ngày 28/5/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc quy định chế độ học tập lý luận chính trị đối với cán bộ Đoàn giai đoạn 2018-2022, ngày 13/7/2018, Ban Thường vụ Đoàn Khối đã ban hành Kế hoạch số 25 KH/ĐTNK-TCKT về việc triển khai học tập lý luận chính trị đối với cán bộ Đoàn giai đoạn 2018-2022.
12/10/2018 - 16:05
Thực hiện Kế hoạch số 07 KH/UBKT ĐK ngày 9/2/2018 của UBKT Đoàn Khối về kiểm tra, giám sát công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2018, ngày 12/10/2018 Ủy ban Kiểm tra Đoàn Khối do đồng chí Trần Quyết Thắng, Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đoàn Khối làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác đoàn và phong trào thanh niên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cơ quan Ủy ban Dân tộc.
11/10/2018 - 16:02
Thực hiện Kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2018 của Ủy ban Kiểm tra Đoàn Khối các cơ quan Trung ương, ngày 11/10/2018, đoàn kiểm tra Đoàn Khối do đồng chí Trần Quyết Thắng, Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đoàn Khối làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra, nắm bắt tình hình công tác đoàn và phong trào thanh niên tại Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Nội vụ.
16/08/2018 - 14:44
Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022, Ngày 16/8/2018, Ban Thường vụ Đoàn Khối đã ban hành Hướng dẫn số 08 HD/ĐTNK-TCKT về Hướng dẫn thực hiện chủ trương mỗi đoàn viên giới thiệu được ít nhất một thanh niên tham gia Đoàn, Hội (chủ trương 1+1)
15/06/2018 - 09:23
Căn cứ Hướng dẫn số 08 -HD/TWĐTN-BTC ngày 16/5/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc xây dựng đoàn cơ sở '3 chủ động' giai đoạn 2018 - 2022; thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn Khối các cơ quan Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2012; nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của đoàn cơ sở trong Đoàn Khối các cơ quan Trung ương, Ban Thường vụ Đoàn Khối đã ban hành Hướng dẫn số 02 HD/ĐTNK-TCKT ngày 15/6/2018 của Ban Thường vụ Đoàn Khối về Hướng dẫn xây dựng đoàn cơ sở “3 chủ động” giai đoạn 2018-2022.
Trang 1/912345...Cuối »
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
MUSIC
Tiện ích

Liên kết website