Loading ...
Công tác xây dựng Đoàn
Báo cáo kết quả tăng cường cán bộ đi đào tạo thực tế cơ sở năm 2018 (theo chủ trương 1+2)
T6, 26/10/2018 - 14:10

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022 và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI; Ngày 02/4/2018, Ban Thường vụ Đoàn Khối đã xây dựng Kế hoạch số 15 KH/ĐTNK-TCKT về việc tăng cường cán bộ đi đào tạo thực tế cơ sở năm 2018 (theo chủ trương 1+2). Qua một thời gian triển khai, Ban Thường vụ Đoàn Khối báo cáo kết quả cụ thể như sau:

Về nội dung đi cơ sở:

- Theo chuyên đề: Điều tra, khảo sát, nắm bắt tình hình theo các nội dung, mảng, lĩnh vực công tác; nghiên cứu, tìm hiểu; hỗ trợ cơ sở,..

- Dự và chỉ đạo hoạt động tại cơ sở: Tham dự các hội nghị, chương trình, hoạt động do cơ sở tổ chức,..

- Kiểm tra, giám sát: Đi kiểm tra, giám sát cơ sở theo chương trình, kế hoạch kiểm tra, Ban Thường vụ, Uỷ ban Kiểm tra Đoàn Khối,..

- Dự hội nghị ban chấp hành, ban thường vụ đoàn cấp dưới và dự sinh hoạt chi đoàn,..

  Đối tượng đi cơ sở: 10/14 Cán bộ công tác tại cơ quan chuyên trách Đoàn Khối (03 đồng chí nghỉ chế độ năm 2018)

  Thời gian đi cơ sở: Cơ quan Đoàn thanh niên Khối được giao 22 biên chế, hiện nay có 14 cán bộ, độ tuổi bình quân là 30,3 tuổi (người nhiều tuổi nhất là 37, người trẻ tuổi nhất là 26). Về trình độ chuyên môn, 07 đồng chí có trình độ trên đại học, 06 đồng chí có trình độ đại học. Có 01 đồng chí được đào tạo chuyên về công tác đoàn thể tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam.

 Về trình độ lý luận chính trị: Có 04 đồng chí có trình độ lý luận chính trị cao cấp, 08 đồng chí có trình độ tương đương trung cấp và 02 đồng chí có trình độ sơ cấp.

 Về tổ chức của Cơ quan chuyên trách Đoàn Khối: Thường trực Đoàn Khối có 03 đồng chí; 04 đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ là Trưởng ban; 02 đồng chí là Phó Trưởng ban. Cơ quan chuyên trách Đoàn Khối tổ chức thành 05 ban, đơn vị, cụ thể như sau:

+ Văn phòng Đoàn Khối: Chánh Văn phòng, 01 Phó Chánh Văn phòng và 01 chuyên viên.

+ Ban Tổ chức Kiểm tra: Trưởng Ban 

+ Ban Tuyên giáo: Trưởng ban, 01 Phó Ban và 01 chuyên viên.

+ Ban Phong trào thanh niên: Trưởng ban, 01 chuyên viên.

+ Ban Trường học: 01 chuyên viên.

 Cơ quan Đoàn Khối hiện nay thiếu 08 đồng chí theo chỉ tiêu được phân bổ. Vì vậy, thời gian cán bộ Đoàn Khối đi cơ sở được Thường trực Đoàn Khối phân chia phù hợp để vừa đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, vừa đảm bảo có thời gian đi nắm bắt thực tế tại cơ sở.

Tính đến tháng 10.2018, thời gian đi cơ sở đào tạo thực tế của cán bộ cơ quan Đoàn Khối được tổng hợp cụ thể như sau:

03 đồng chí Thường trực Đoàn Khối: Đi cơ sở trên 60 ngày

03 đồng chí Trưởng ban Đoàn Khối: Đi cơ sở đủ 60 ngày

02 đồng chí chuyên viên các ban Đoàn Khối: Đi cơ sở đủ  60 ngày

03 đồng chí chuyên viên các ban Đoàn Khối: Đi cơ sở dưới 60 ngày

Ban Tổ chức Kiểm tra - Đoàn Khối
CÁC TIN TỨC KHÁC
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
MUSIC
Tiện ích

Liên kết website