Loading ...
Công tác xây dựng Đoàn
Chủ điểm sinh hoạt Chi đoàn tháng 6/2012
T4, 16/11/2016 - 01:11
I. TRỌNG TÂM CÔNG TÁC THÁNG 6 1. Tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 101 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 – 05/6/2012), ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21/6, ngày thành lập Đoàn Khối các cơ quan Trung ương (21/6/2007 – 21/6/2012). Các cấp bộ đoàn tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay”; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về đại hội đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn Khối lần thứ II và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X; tích cực triển khai các nội dung theo yêu cầu của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về xây dựng Đề án “Tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu nhi trong giai đoạn hiện nay”.

Lưu ý: Giải thưởng báo chí về đề tài thanh niên chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X sẽ kết thúc nhận bài vào ngày 10/9/2012, đề nghị các cơ sở đoàn trực thuộc tăng cường công tác tuyên truyền, đăng tải thể lệ cuộc thi, vận động cán bộ, đoàn viên, thanh niên của cơ quan, đơn vị gửi tác phẩm tham gia.

2. Tổ chức Lễ ra quân và triển khai các đội hình, các hoạt động trong chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè với chủ đề “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”; tiếp tục triển khai các hoạt động tuyên truyền và tham gia đảm bảo an toàn giao thông. Tiếp tục thực hiện các công trình, phần việc thanh niên chào mừng đại hội đoàn các cấp và Đại hội Đoàn Khối lần thứ II. Tổ chức tốt các hoạt động giao lưu với thanh niên quốc tế, đặc biệt là thanh niên Lào, Campuchia; tích cực tham gia cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam”.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN, SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 6

1.Nội dung tuyên truyền
– Tuyên truyền sâu rộng trong thanh niên thực hiện cuộc vận động “Thanh niên sống đẹp” cổ vũ động viên thanh niên phấn đấu trở thành lớp người “vừa hồng, vừa chuyên”, có lý tưởng sống cao đẹp, không ngừng học tập, ra sức rèn đức, luyện tài, sáng tạo trong học tập, lao động, sản xuất có bản lĩnh vững vàng, tự tin trong hội nhập quốc tế; khắc họa sâu sắc hình ảnh người thanh niên thời đại mới có trí tuệ, có tâm hồn trong sáng, giàu bản sắc văn hóa dân tộc và nhân văn.
– Tổ chức sinh hoạt về nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay”, nhấn mạnh và nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình của đoàn viên, thanh niên, góp phần xây dựng Đoàn, xây dựng Đảng vững mạnh.
– Giáo dục, tuyên truyền về ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng của đoàn viên thanh niên; phát huy tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, sẵn sàng đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì Tổ quốc cần thông qua việc vận động và tổ chức cho thanh niên hướng ứng và tích cực tham gia chiến dịch thanh niên tình nguyện hè – 2012 với chủ đề “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”. Quan tâm tuyên truyền các hoạt động kết nghĩa với các cơ sở đoàn vùng núi, hải đảo, vùng khó khăn.
– Thông tin, tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên thanh niên về truyền thống hữu nghị, đoàn kết giữa nhân dân và thanh niên Việt Nam – Lào, Việt Nam – Campuchia.
– Tuyên truyền kỷ niệm 5 năm ngày thành lập Đoàn Khối các cơ quan Trung ương (21/6/2007 – 21/6/2012).
– Một số nội dung tuyên truyền khác trong sinh hoạt chi đoàn: Kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Phạm Hùng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (11/6/1912-11/6/2012); ngày toàn dân phòng chống ma túy (26/6); ngày truyền thống của các Bộ, ngành.

2. Hình thức tổ chức sinh hoạt chi đoàn
– Để sinh hoạt chi đoàn hiệu quả, chất lượng cao, đảm bảo triển khai tốt các nội dung theo định hướng, các cơ sở đoàn chủ động xác định và xây dựng hình thức sinh hoạt phù hợp, tránh hình thức, khô cứng, một chiều; phát huy tính dân chủ, chủ động, sáng tạo của đoàn viên thanh niên trong tham gia sinh hoạt chi đoàn.
– Tùy điều kiện cụ thể, có thể tổ chức các buổi tọa đàm, trao đổi; tổ chức cho đoàn viên thanh niên tham gia các cuộc thi viết, thi tìm hiểu; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng 5 năm ngày thành lập Đoàn Khối các cơ quan Trung ương gắn liền với tuyên truyền thanh niên sống đẹp, xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.

3. Định hướng tư tưởng cho thanh niên
– Các cấp bộ đoàn cần chú trọng công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh niên với nội dung, hình thức phù hợp.
– Nêu cao tinh thần học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đoàn viên, thanh niên; khích lệ động viên đoàn viên, thanh niên rèn luyện nâng cao tính năng động, sáng tạo, dám chịu trách nhiệm và có những hoài bão lớn; sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội.
– Thời gian vừa qua xảy ra một số vụ việc phức tạp, nhạy cảm liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, cưỡng chế, thu hồi đất… được dư luận quan tâm và có nhiều ý kiến trái chiều trên các diễn đàn khác nhau, đặc biệt trên mạng Internet. Các cấp bộ đoàn cần tăng cường tuyên truyền cho thanh niên hiểu chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước trong phát triển kinh tế – xã hội; trong việc quản lý và điều hành xã hội bằng pháp luật theo nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa. Trên cơ sở đó để thanh niên có nhận thức đúng, nêu cao tinh thần cảnh giác, có lập trường vững vàng trước những luận điệu kích động, lôi kéo chống phá Nhà nước và khối đại đoàn kết toàn dân.

ST
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
MUSIC
Tiện ích

Liên kết website