Loading ...
Công tác xây dựng Đoàn
Chủ điểm sinh hoạt Chi đoàn tháng 8/2012
T4, 16/11/2016 - 02:11
1. Nội dung sinh hoạt – Tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên, thanh niên hiểu hơn về bối cảnh lịch sử, diễn biến, kết quả, nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và ngày Quốc khánh 2/9; những bài học kinh nghiệm về giành và giữ chính quyền cách mạng; những thành quả vĩ đại của Đảng và nhân dân ta đã đạt được trong 67 năm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; những nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

– Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức chính trị, mục tiêu, định hướng lý tưởng cách mạng, sự cống hiến, hy sinh của thế hệ thanh niên đi trước và trách nhiệm của tuổi trẻ hôm nay trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; khơi dậy ước mơ, cổ vũ khát vọng của đoàn viên, thanh niên trong việc lập thân, lập nghiệp; tích cực tham gia phát triển kinh tế – xã hội, học tập, lao động sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng, xung kích thực hiện nhiệm vụ được giao.

– Một số nội dung tuyên truyền khác trong sinh hoạt chi đoàn: Tuyên truyền về Luật Biển, các vấn đề về biển đảo quê hương, 124 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 – 20/8/2012), 67 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 – 19/8/2012); ngày truyền thống của các Bộ, ban, ngành.

2. Hình thức tổ chức sinh hoạt chi đoàn
Chi đoàn tổ chức sinh hoạt phù hợp với điều kiện về không gian và thời gian, cần chủ động, tích cực và sáng tạo, đảm bảo bám sát nội dung theo định hướng tuyên truyền, tránh tổ chức sinh hoạt chi đoàn một cách hình thức, lấy lệ. Có thể tổ chức theo một số hình thức sau:

– Tổ chức sinh hoạt truyền thống kỷ niệm 67 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9; giao lưu với các nhân chứng lịch sử.

– Tổ chức diễn đàn “Khát vọng thanh niên” theo Hướng dẫn số 07 HD/ĐTNK ngày 06 tháng 7 năm 2012. Phối hợp, lồng nghép với các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục, thể thao. Có thể kết hợp tổ chức diễn đàn với việc biểu dương, tôn vinh, giao lưu với những cá nhân, tập thể tiêu biểu trong thực hiện các phong trào hành động của Đoàn trong nhiệm kỳ. Khuyến khích các cơ sở Đoàn có điều kiện tổ chức các diễn đàn trực tuyến và trên mạng internet để tạo cho đoàn viên thanh niên ở các cơ sở Đoàn khác nhau trong Khối có thể tham gia giao lưu, chia sẻ.

3. Định hướng tư tưởng cho thanh niên trước các vấn đề xã hội nổi bật

– Biển Đông và tình hình về biển Đông luôn là một vấn đề thời sự được dư luận trong và ngoài nước quan tâm theo dõi, đặc biệt là thời gian vừa qua khi mà vấn đề này đang diễn biến phức tạp, gây ra những bức xúc trong các tầng lớp nhân dân, trong đó có thanh niên, sinh viên. Trước tình hình trên, các chi đoàn cần tăng cường sinh hoạt, định hướng tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên về vị trí, vai trò, tiềm năng thế mạnh của biển, đảo Việt Nam; tuyên truyền giáo dục tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức đấu tranh bảo vệ, giữ gìn chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc; tuyên truyền về chủ trương giải quyết các tranh chấp bằng phương pháp hòa bình của Đảng và Nhà nước ta. Trên cơ sở đó, kịp thời nắm bắt và định hướng, hướng dẫn đoàn viên, thanh niên có những cách biểu hiện và hành động phù hợp, tránh bị kẻ xấu lợi dụng (theo đề cương tuyên truyền của cấp ủy và Đoàn cấp trên).

– Trong thời gian gần đây, dư luận cả nước hết sức bất bình trước hiện tượng tiêu cực của một bộ phận thanh thiếu có những lời lẽ phản cảm, có tính chất mỉa mai người nghèo, kỳ thị vùng miền, thậm chí là tỏ thái độ vô lễ đối với người có công sinh thành, nuôi dưỡng mình trên các mạng xã hội, nhật ký điện tử. Những biểu hiện kể trên đã bị xã hội lên án mạnh mẽ, đặc biệt là bộ phận các bạn trẻ sử dụng Internet, tuy nhiên vẫn còn một số ít thanh thiếu niên có nhận thức tiêu cực cổ súy cho những tư tưởng sai trái, lệch lạc trên. Điều đó phản ánh sự xuống cấp đạo đức của một bộ phận giới trẻ hiện nay và cũng đặt ra nhiệm vụ cho các cấp bộ đoàn cần phải đẩy mạnh công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh thiếu nhi, đặc biệt là cách ứng xử văn hóa phù hợp với thuần phong mỹ tục.

– Thời gian qua, các phương tiện thông tin đại chúng liên tục phát hiện, đăng tải nhiều thông tin về các vụ việc vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm, gây tâm lý lo lắng cho người tiêu dùng, đồng thời cũng ảnh hưởng trực tiếp đến những người sản xuất, chăn nuôi chân chính. Là một lực lượng chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu dân số của cả nước, thanh niên đồng thời cũng là một lực lượng người tiêu dùng đông đảo, vì vậy nhiệm vụ của các chi đoàn cần phải hướng dẫn cho các đoàn viên, thanh niên trong chi đoàn mình tiếp cận nguồn thông tin chính thống về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, tuyên truyền nếp sống văn minh, vệ sinh, để từ đó có thể chăm sóc sức khỏe bản thân, bảo vệ những người sản xuất, chăn nuôi chân chính đồng thời lên án những hành vi tiệu cực ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng xã hội.

ST
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
MUSIC
Tiện ích

Liên kết website