Loading ...
Công tác xây dựng Đoàn
Hướng dẫn chủ điểm công tác tháng 3/2013
T4, 16/11/2016 - 02:11
HƯỚNG DẪN Chủ điểm công tác tháng 3/2013 ———– I. TRỌNG TÂM CÔNG TÁC THÁNG 3 – THÁNG THANH NIÊN 1. Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, Đại hội Đoàn Khối; góp ý vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Tăng cường tuyên truyền, giáo dục truyền thống; tổ chức các hình thức tuyên dương cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi tiêu biểu trên các lĩnh vực nhân kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

2. Tập trung triển khai các hoạt động Tháng Thanh niên 2013; chỉ đạo các cơ sở đoàn thực hiện Cuộc vận động “Thanh niên tham gia xây dựng văn minh đô thị”.

3. Triển khai hướng dẫn công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2013 theo từng lĩnh vực, đối tượng.

4. Tham mưu xây dựng, triển khai các chương trình, đề án lớn đã được đại hội đoàn các cấp và Đại hội Đoàn Khối các cơ quan Trung ương lần thứ II, nhiệm kỳ 2012-2017 thông qua.

5. Một số hội nghị, hoạt động lớn trong tháng 03: Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X và Đại hội Đoàn Khối lần thứ II; Hội thảo “Từ lời dạy của Bác đến chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp”; Hoạt động chung tay xây dựng nông thôn mới tại thôn Pá Hu, xã Pá Hu, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái; Lễ kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và gặp mặt đội ngũ cán bộ đoàn chủ chốt Khối các cơ quan Trung ương; Ngày hội Thanh niên Khối các cơ quan Trung ương lần thứ III – 2013.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN, SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 3

1. Những thông tin cần phổ biến cho đoàn viên, thanh niên

1.1. Về góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

Ngày 23/11/2012, tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Nghị quyết số 38/2012/QH13 về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, bắt đầu từ ngày 02/01/2013 và kết thúc vào ngày 31/3/2013.

Việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiếp pháp năm 1992 là một đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, rộng lớn trong toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị nhằm phát huy quyền làm chủ, trí tuệ, tâm huyết của các tầng lớp nhân dân, của các cấp, các ngành, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cá nhân, cơ quan, tổ chức đối với việc sửa đổi Hiến Pháp, thi hành Hiến pháp, pháp luật và góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Thực hiện Kế hoạch số 10-KH/TWĐTN ngày 11/01/2013 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc tổ chức lấy ý kiến cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan Trung ương đã ban hành Kế hoạch số 03-KH/ĐTNK ngày 21/01/2013 về tổ chức lấy ý kiến đoàn viên thanh niên về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992. Trong hai tháng qua, các cấp bộ Đoàn trong Khối đã tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo, sinh hoạt chuyên đề lấy ý kiến đoàn viên thanh niên đóng góp cho Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 với nhiều ý kiến tâm huyết, xây dựng, khẳng định khát vọng của tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

1.2. Về Tháng Thanh niên năm 2013

Nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên tham gia xây dựng văn minh đô thị, góp phần thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Thanh niên tham gia xây dựng văn minh đô thị”, Ban Thường vụ Đoàn Khối đã triển khai Kế hoạch hành động Tháng Thanh niên năm 2013 với chủ đề: ““Tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương tham gia xây dựng văn hóa công sở và xây dựng văn minh đô thị” và phương châm hoạt động “Ứng xử văn hoá, hành động văn minh thiết thực xây dựng văn hóa công sở và tham gia xây dựng văn minh đô thị”. Theo đó, Ban Thường vụ Đoàn Khối chỉ đạo các cấp bộ Đoàn tập trung thực hiện một số nội dung chính như: tuyên truyền, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, Nghị quyết Đại hội Đoàn Khối lần thứ II; tham gia góp ý sửa đổi Hiến pháp năm 1992; tham gia xây dựng văn minh đô thị, bảo vệ môi trường và giữ gìn cảnh quan đô thị; tổ chức “Ngày chủ nhật xanh”, “Ngày thứ bảy tình nguyện” với các nội dung chỉnh trang, vệ sinh cơ quan, đơn vị và khu vực xung quanh. Tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông”, thiết thiết hưởng ứng Năm An toàn giao thông 2013; tăng cường tuyên truyền, giáo dục, tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề về kỹ năng giao tiếp, kỹ năng ứng xử nơi công cộng cho đoàn viên, thanh niên; Tổ chức các hoạt động tham gia xây dựng văn hóa nơi công sở gắn với việc vận động đoàn viên, thanh niên đi đầu nghiên cứu cải tiến quy trình xử lý công việc, nâng cao chất lượng tham mưu, quản lý, xây dựng phong cách làm việc. Tổ chức Hội thảo khoa học “Từ lời dạy của Bác đến chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp”; Tổ chức “Ngày hội Thanh niên Khối các cơ quan Trung ương lần thứ III – 2013”, Các cơ sở đoàn trường học đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, các diễn đàn trao đổi phương pháp học tập, nghiên cứu khoa học; ngày hội trao đổi học liệu, tổ chức sinh hoạt học thuật trong sinh viên và giảng viên trẻ; Đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới” với các hoạt động: tham gia chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, phương thức sản xuất mới; các hoạt động bảo vệ môi trường, bảo vệ dòng sông quê hương; tham gia xây dựng đời sống văn hóa mới; Tổ chức đối thoại, trao đổi giữa cấp uỷ đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị với các cấp bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên; tổ chức các diễn đàn “Thanh niên với Đảng – Đảng với thanh niên”, bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Tổ chức kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2013) gắn với gặp mặt cựu cán bộ Đoàn các cơ quan Trung ương qua các thời kỳ.

Các chi đoàn có thể truy cập đường link sau để download kế hoạch hành động Tháng Thanh niên năm 2013 của Ban Thường vụ Đoàn Khối tại địa chỉ: http://www.doankhoicaccoquantw.vn/show.aspx?cat=030&nid=1040.

2. Những hoạt động cần tổ chức

– Tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X và Đại hội Đoàn Khối lần thứ II gắn với xây dựng Chương trình, kế hoạch hành động phù hợp với thực tiễn cơ quan, đơn vị; góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đến cấp chi đoàn.

– Thảo luận về các nội dung đoàn viên, thanh niên xung kích, tình nguyện tham gia xây dựng văn minh đô thị; tuyên truyền vận động thanh thiếu nhi thực hiện “Ứng xử văn hóa, hành động văn minh”; phê phán các hành vi giao tiếp thiếu văn hóa, lạm dụng rượu bia trong thanh niên.

– Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, vui chơi giải trí lành mạnh chào mừng kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2013) trên tinh thần vui tươi, trật tự, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm.

ST
CÁC TIN TỨC KHÁC
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
MUSIC
Tiện ích

Liên kết website