Loading ...
Công tác xây dựng Đoàn
Hướng dẫn Chủ điểm công tác tháng 4/2013
T4, 16/11/2016 - 02:11
HƯỚNG DẪN Chủ điểm công tác tháng 4/2013 “Học Nghị quyết – Hiểu nhiệm vụ” ———–

I. TRỌNG TÂM CÔNG TÁC THÁNG 4
1. Hoàn thành việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X. Triển khai cuộc thi viết về Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X theo Kế hoạch số 40 KH/TWĐTN ngày 26/3/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, đảm bảo mỗi chi đoàn có ít nhất 01 bài thi viết tìm hiểu về Nghị quyết.
2. Tiếp tục tổ chức cho đoàn viên thanh niên tham gia góp ý vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 với các hình thức phù hợp. Tổ chức cho các chi đoàn sinh hoạt để tiếp tục thảo luận, góp ý vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, đồng thời phổ biến kết quả việc tổ chức lấy ý kiến của cán bộ, đoàn viên thanh niên vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp.
3. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 38 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2013), kỷ niệm 127 năm ngày Quốc tế lao động (1/5/1886 – 1/5/2013) đảm bảo thiết thực, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả; triển khai phong trào “Em yêu lịch sử Việt Nam” trong thiếu nhi.
4. Tổ chức các hoạt động tổng kết Tháng Thanh niên 2013 với chủ đề “Tuổi trẻ tham gia xây dựng văn minh đô thị”; tổ chức có hiệu quả Ngày hội Thanh niên tình nguyện.
5. Tiến hành sơ kết Chương trình hành động của Đoàn thực hiện Nghị quyết số 25 NQ/TW ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa” theo công văn số 393/TWĐTN ngày 28/3/2013 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn (mẫu Phụ lục số liệu được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh).
6. Một số hoạt động, Hội nghị lớn trong tháng 4: Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đoàn lần thứ hai, khóa X; Hội nghị Ban Thư ký lần thứ 9, Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 7 Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.
II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN, SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 4
1. Những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X nhiệm kỳ 2012 – 2017
Chi đoàn sử dụng sách “Hỏi – Đáp Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X” do Trung ương Đoàn biên soạn và phát hành, đồng thời truy cập vào Cổng thông tin điện tử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (banner Tài liệu học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn X ở trang chủ) hoặc download tài liệu phục vụ tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản của Nghị quyết trong đoàn viên, thanh niên .
2. Cuộc thi viết về Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X
Nhằm đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X tới các chi đoàn, đoàn cơ sở và đông đảo đoàn viên thanh niên trên cả nước, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức cuộc thi viết về Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2012 – 2017.
Cuộc thi được phát động vào ngày 26/3/2013. Nội dung thi gồm 2 phần, phần 1 gồm hệ thống 15 câu hỏi trắc nghiệm và phần 2 gồm 02 câu tự luận. Thời hạn thu bài dự thi của các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc gửi về Trung ương Đoàn là ngày 15/6/2013. Dự kiến, Trung ương Đoàn sẽ tổ chức tổng kết trao giải thưởng trong tháng 7 năm 2013 .
3. Kết quả lấy ý kiến nhân dân góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992:
Xác định rõ tham gia góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp là việc hết sức quan trọng, thể hiện quyền và trách nhiệm của đoàn viên thanh niên đối với sự kiện lớn mang tính lịch sử của đất nước, Ban Bí thư Trung ương Đoàn, các cấp bộ đoàn đã chỉ đạo quyết liệt, tuyên truyền mạnh mẽ và tổ chức góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp với nhiều hình thức, nội dung phong phú. Các cơ quan báo chí của Đoàn đã mở các chuyên trang, chuyên mục, diễn đàn để lấy ý kiến rộng rãi trong thanh niên và các tầng lớp nhân dân. Các cấp bộ đoàn đã tổ chức hơn 1.300 hội nghị lấy ý kiến trên toàn quốc với sự tham dự của hơn 66.000 đại biểu; tổ chức lấy ý kiến góp ý của 26.097 Đoàn cấp cơ sở và 113.800 chi đoàn. Đến thời điểm hiện tại, số lượng ý kiến góp ý trực tiếp tại các Hội nghị (kể cả sinh hoạt chi đoàn) là 1.180.022 ý kiến; số lượng ý kiến góp ý qua đường bưu điện, thư điện tử đến cơ quan Đoàn Thanh niên các cấp là 20.504 ý kiến.
Nhìn chung, hầu hết cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên đều bày tỏ sự ủng hộ, đồng tình cao đối với việc tổ chức lấy ý kiến góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 trong các tầng lớp nhân dân. Các ý kiến đều nhận thức được Hiến pháp là đạo luật cơ bản của Nhà nước, có hiệu lực pháp lý cao nhất, quy định những vấn đề cơ bản nhất về chế độ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, cơ cấu, nguyên tắc tổ chức hoạt động của cơ quan nhà nước. Qua 20 năm thực hiện, Hiến pháp năm 1992 đạt được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Việc sửa đổi Hiến pháp là phù hợp với tình hình mới của đất nước trong bối cảnh quốc tế có nhiều biến đổi sâu sắc, phù hợp với mục tiêu, định hướng phát triển toàn diện, bền vững nhằm xây dựng nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Bên cạnh đó, đại đa số cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên cũng bày tỏ sự tin tưởng, phấn khởi và đồng tình với Dự thảo sửa đổi Hiến pháp do Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 công bố, khẳng định khát vọng của tuổi trẻ Việt Nam dựng xây và bảo vệ đất nước, một lòng đi theo lý tưởng của Đảng, phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân. Tất cả các ý kiến góp ý đều đồng tình cao với các điều 1,2,4,58,70 trong dự thảo sửa đổi Hiến pháp. Về việc nhiều thanh niên, sinh viên ký tên ủng hộ kiến nghị 72, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã phối hợp với các bộ, ngành và địa phương tổ chức kiểm tra, xác minh, trên thực tế số lượng người thực ký tên không nhiều, nhiều chữ ký được cho là của học sinh, sinh viên là giả mạo.
Đồng thời, đoàn viên thanh niên cũng đề xuất, góp ý nhiều nội dung thiết thực, có chất lượng cho dự thảo sửa đổi Hiến pháp. có nhiều ý kiến góp ý tâm huyết, mang tính xây dựng vào các quy định cụ thể của bản Dự thảo với mong muốn Nhà nước ta sẽ có một bản Hiến pháp chất lượng, khoa học, phù hợp với tình hình hiện nay của đất nước, thể hiện được ý chí, nguyện vọng của nhân dân trong tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã tổng hợp và báo cáo Ủy ban sửa đổi Hiến pháp, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Tuy nhiên, điều băn khoăn lớn của đông đảo cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là nội dung khoản 5, điều 36 quy định về trách nhiệm của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong việc giáo dục thanh niên, thiếu niên, nhi đồng và Điều 66 quy định về thanh niên được gia đình, Nhà nước và xã hội tạo điều kiện học tập, lao động và giải trí, phát triển thể lực, trí tuệ, bồi dưỡng về đạo đức, truyền thống dân tộc, ý thức công dân trong Hiến pháp 1992 đã không có trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp lần này.
Thanh niên là một lực lượng xã hội hùng hậu, có tiềm năng to lớn, là rường cột của quốc gia, dân tộc. Đảng, Nhà nước, Bác Hồ kính yêu luôn đề cao vai trò, vị trí của thanh niên, xác định thanh niên là lực lượng xung kích cách mạng, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng. Trong quá trình lập hiến, cần phải đặt vấn đề thanh niên ở góc độ là một thế hệ chứ không phải là đối tượng lứa tuổi. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ năm 1959 đến nay đều có một điều quy định về thanh niên.
Vì vậy, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã có văn bản kiến nghị, giải trình và đề nghị Quốc hội và Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 tiếp thu ý kiến của đông đảo cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên và nhiều nhà nghiên cứu khác, giữ lại nội dung Khoản 5, Điều 36 và Điều 66 của Hiến pháp năm 1992 (có sửa đổi, bổ sung để phù hợp với tình hình hiện nay). Ban Chấp hành Trung ương Đoàn đã có văn bản báo cáo, đề xuất và giải trình cụ thể với Quốc hội và Ủy ban sửa đổi Hiến pháp về vấn đề này.
4. Kỷ niệm 38 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2013)
Chi đoàn cần phổ biến đến đoàn viên, thanh niên về sự kiện lịch sử 30/4/1975, qua đó khẳng định vị trí, tầm vóc vĩ đại, ý nghĩa và giá trị lịch sử to lớn của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử và của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước trong lịch sử đấu tranh dựng nước, giữ nước của dân tộc Việt Nam và lịch sử phong trào cách mạng thế giới; ca ngợi truyền thống đấu tranh anh dũng, ý chí kiên cường, mưu trí, sáng tạo, quyết tâm bảo vệ độc lập chủ quyền, thống nhất đất nước của dân tộc Việt Nam; trân trọng, biết ơn những đóng góp và hy sinh to lớn của nhân dân ta, của bạn bè quốc tế trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước.

ST
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
MUSIC
Tiện ích

Liên kết website