Loading ...
Công tác xây dựng Đoàn
Hướng dẫn chủ điểm sinh hoạt tháng 12/2012
T4, 16/11/2016 - 02:11
HƯỚNG DẪN CHỦ ĐIỂM CÔNG TÁC THÁNG 12 NĂM 2012 Âm vang “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không”, chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X

NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN, SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 12
1. Nội dung sinh hoạt

– Tuyên truyền, thông tin sâu rộng để đoàn viên, thanh niên nắm bắt được về diễn biến, ý nghĩa lịch sử và tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 40 năm Chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” (12/1972 – 12/2012) – sự kiện lịch sử trọng đại, biểu tượng chiến thắng của bản lĩnh, ý chí và trí tuệ Việt Nam, có giá trị lịch sử và thời đại sâu sắc, góp phần rất quan trọng đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta đi đến thắng lợi hoàn toàn cùng các ngày lễ lớn khác.
– Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền trong đoàn viên, thanh niên về kết quả tổ chức đại hội đoàn các cấp, về Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X.

2. Hình thức tổ chức sinh hoạt chi đoàn

– Tổ chức cho đoàn viên, thanh niên tích cực hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” do Ban Bí thư Trung ương Đoàn phát động trên cơ sở Đề cương tuyên truyền 40 chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” và hướng dẫn đoàn viên, thanh niên tìm hiểu trên các phương tiện thông tin đại chúng.
– Tùy điều kiện cụ thể, tổ chức gặp mặt, giao lưu, tọa đàm với các nhân vật, nhân chứng lịch sử của 12 ngày đêm tháng 12/1972; tiến hành tham quan Bảo tàng cách mạng, Bảo tàng chiến thắng B.52, Bảo tàng Phòng không – Không quân và các di tích lịch sử chiến thắng B.52.
– Tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn; thăm hỏi, giúp đỡ các Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng.
– Tổ chức cho đoàn viên, thanh niên tìm hiểu về lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, những kết quả nổi bật của Đoàn trong nhiệm kỳ vừa qua; góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X; tổ chức các hoạt động chào mừng thành công Đại hội kết hợp với việc tổ chức nghe báo cáo nhanh, tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X nhiệm kỳ 2012 – 2017.

3. Định hướng tư tưởng cho thanh niên trước các vấn đề xã hội nổi bật

– Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI diễn ra từ ngày 01/10 đến ngày 15/10/2012 đã thành công tốt đẹp. Trung ương đã thảo luận, quyết định nhiều vấn đề quan trọng của Đảng và đất nước, trong đó tập trung vào những nội dung quan trọng như: tình hình kinh tế – xã hội năm 2012, phương hướng nhiệm vụ năm 2013; Báo cáo kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể và cá nhân Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; chủ trương tiếp tục sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước; đổi mới chính sách pháp luật đất đai; phát triển giáo dục – đào tạo và khoa học công nghệ cùng một số vấn đề quan trọng khác… Đề nghị các cấp bộ đoàn tổ chức phổ biến, quán triệt sâu rộng trong tuổi trẻ cả nước về kết quả Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.
– Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X là một sự kiện chính trị của tuổi trẻ Việt Nam, là Đại hội của khát vọng tuổi trẻ dựng xây đất nước. Đại hội được diễn ra trong thời điểm toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Để Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X được tuyên truyền rộng khắp, có ảnh hưởng sâu rộng trong các tầng lớp thanh niên và nhân dân cả nước, làm cho đoàn viên, thanh niên thấy được trách nhiệm của mình trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết, đề nghị các cấp bộ đoàn cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Đại hội bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng gắn với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị mình.
ST
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
MUSIC
Tiện ích

Liên kết website