Loading ...
Công tác xây dựng Đoàn
Tập huấn nghiệp vụ công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2016 của Đoàn TNCS HCM Bộ Công Thương
T2, 24/10/2016 - 10:10
Trong 3 ngày (từ 26 - 28/8/2016), Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương đã tổ chức đợt tập huấn cho gần 70 đoàn viên thanh niên Bộ Công Thương là các cán bộ Đoàn chủ chốt về hoạt động công tác đoàn; học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và thực hiện công tác từ thiện tại tỉnh Lào Cai.
Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2016, Ban Thường vụ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công Thương đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2016 cho các cán bộ Đoàn chủ chốt là Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành đại diện cho 2.065 đoàn viên của 49 cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn thanh niên Bộ Công Thương trong 03 ngày, từ ngày 26 - 28 tháng 8 năm 2016 tại Lào Cai.

Đây là chương trình rất quan trọng trong năm 2016 nhằm quán triệt kế hoạch tổ chức Đại hội Đoàn các cấp thuộc Bộ, tiến tới Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công Thương lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

- Chương trình tập huấn công tác Đoàn năm 2016 dự kiến bao gồm các nội dung sau:

1. Tập huấn nhằm trang bị cho các cán bộ Đoàn chủ chốt phương pháp và kỹ năng tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công Thương lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

2. Phổ biến Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, nằm trong kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng cho cán bộ đoàn viên, thanh niên Bộ Công Thương.

3. Chương trình thực tế vì cộng đồng, hoạt động từ thiện, tình nguyện tới các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn tại các xã vùng cao, biên giới tỉnh Lào Cai, theo chương trình từ thiện theo kế hoạch công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2016 của Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương.

Tại buổi tập huấn, đồng chí Trần Thị Thanh Mỹ, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương, cho biết: “Đây là một trong những hoạt động thường niên của Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương trong suốt nhiều năm qua. Chương trình nhằm phổ biến những chính sách của Đảng và Nhà nước, những Điều lệ của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Đồng thời cũng là cơ hội để trang bị và nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Đoàn, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đoàn vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ và thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị”.
 

%image_alt%
 

Đồng chí Trần Thị Thanh Mỹ - Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương phát biểu tại buổi tập huấn

 

 

Đặc biệt tại đợt tập huấn này, đồng chí Đào Minh Hải, Vụ trưởng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Công Thương đã trực tiếp trao đổi quán triệt cho các đoàn viên thanh niên trong Bộ Công Thương về Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
 

%image_alt%
 

Đồng chí Đào Minh Hải - Vụ trưởng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Công Thương quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
 

Đồng chí Đào Minh Hải khẳng định: “Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong Đảng và sự đồng thuận cao trong nhân dân; trong đó lực lượng đoàn viên, thanh niên chiếm một vị trí vô cùng quan trọng”.

Theo đó, các nội dung chính của Nghị quyết tập trung vào: (1) phương hướng xây dựng Đảng; (2) định hướng tiền đề xây dựng đất nước trong những năm tới theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; (3) đổi mới mô hình tăng trưởng và thể chế kinh tế; (4) các vấn đề về xã hội như y tế, giáo dục, khoa học công nghệ; (5) công tác tăng cường quốc phòng an ninh, (6) nâng cao hiệu quả kinh tế đối ngoại của đất nước. Phương châm chính của Đại hội lần này dựa trên tinh thần đổi mới, phát huy được tính dân chủ trong kỷ cương và vẫn giữ được sự đoàn kết trong toàn Đảng.

Trên tinh thần đó, Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Công Thương cũng đã cụ thể hóa từng chủ trương, đường lối, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ được xác định trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ Khối sao cho phù hợp với điều kiện đặc thù của Đảng ủy Bộ Công thương. Từ đó, triển khai các nội dung cụ thể của Chương trình hành động đến từng cơ quan đơn vị trong Bộ, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và tư tưởng.

Đồng chí Đào Minh Hải cũng nhấn mạnh, theo dự báo của các chuyên gia, trong thời gian tới, nền kinh tế trong nước nói riêng và trên thế giới nói chung sẽ còn gặp không ít những khó khăn, chưa thể phục hồi tăng trưởng nhanh chóng. Là một trong những ban ngành quan trọng, nắm giữ khối Thương mại - Công nghiệp, chiếm giữ xấp xỉ 70% GDP của Nhà nước, Bộ Công Thương càng có nhiều nhiệm vụ đặt ra, quyết định những dự án lớn của đất nước, thúc đẩy tăng trưởng xuất nhập khẩu… Đặc biệt, tính đến thời điểm này, Việt Nam có 12 Hiệp định thương mại tự do (FTA) đã kết thúc đàm phán và 4 FTA khác đang trong quá trình đàm phán, trong đó có nhiều FTA thế hệ mới. Những Hiệp định này vừa là cơ hội nhưng cũng vừa là thách thức lớn cho nền kinh tế nước ta. Cùng với đó, là việc điều chỉnh các cơ chế chính sách sao cho phù hợp với tình hình thực tại.

Chính vì thế, đồng chí rất mong những đoàn viên, thanh niên của Bộ Công Thương sẽ là tích cực hơn nữa trong các nhiệm vụ chuyên môn được giao, liên tục học tập và phát triển năng lực bản thân và nghiên cứu quán triệt Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng để từ đó góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Nghị quyết. 

Trong đợt tập huấn lần này, các đoàn viên thanh niên Bộ Công Thương đã được trang bị kỹ năng, phương pháp tổ chức Đại hội Đoàn các cấp do đồng chí Đặng Anh Thao, Phó trưởng Phòng Đào tạo và Công tác chính trị, sinh viên - Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam giảng dạy.
 

%image_alt%
 

Đồng chí Đặng Anh Thao - Phó Trưởng Phòng Đào tạo và Công tác chính trị, sinh viên - Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam hướng dẫn những kỹ năng công tác đoàn
 

Hiện nay phần lớn các cán bộ đoàn ở cơ quan Nhà nước đều là những người kiêm nhiệm, vừa phải thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, vừa phải thực hiện công tác hoạt động đoàn nên còn gặp nhiều khó khăn. Vì thế, tại buổi tập huấn, đồng chí Đặng Anh Thao đã chia sẻ với các cán bộ đoàn chủ chốt đến từ khối các Cục, Vụ, Viện, Trường trực thuộc Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương các kỹ năng, phương pháp tổ chức đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công Thương lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Dự kiến BCH Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công Thương khóa II (nhiệm kỳ 2012- 2017)  sẽ phấn đấu tổ chức Đại hội trong nửa đầu năm 2017. 

Cũng trong dịp này, thực hiện theo kế hoạch công tác năm 2016, Ban Chấp hành Đoàn thanh niên Bộ Công Thương đã có chuyến từ thiện tới Trường Tiểu học thôn Lủ Khấu, Tả Phìn, Sapa. 

Đây là một trong những điểm trường khó khăn nhất tại Sapa do địa điểm nằm sâu trong bản, đường xá đi lại hiểm trở, cách xa thị trấn, các điều kiện cơ bản đều rất thiếu thốn. Học sinh tại đây đều là con em người dân tộc Mông, Dao nằm trên địa bàn xã, hàng ngày phải vượt 3 - 4 km trèo đèo, lội suối mới có thể tới được trường. Tuy nhiên, các em vẫn cố gắng đi học đầy đủ, đều đặn.

Hy vọng những món quà nhỏ của Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương trao tặng lần này sẽ phần nào giúp đỡ cho các cô và trò nơi đây vơi bớt những khó khăn. 

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
MUSIC
Tiện ích

Liên kết website