Loading ...
Đoàn khối
Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị
CN, 30/10/2016 - 23:10
Dự Hội nghị có các đồng chí: Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối; Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối, bí thư, phó bí thư

Dự Hội nghị có các đồng chí: Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối; Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối, bí thư, phó bí thư, trưởng ban tuyên giáo các đảng ủy trực thuộc và đại diện cấp ủy của 71 đảng bộ cơ sở có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được khen thưởng.
Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, đồng chí Trần Hồng Hà, Phó Bí thư Đảng ủy đã báo cáo về kết quả 4 năm thực hiện Chỉ thị 03 tại Đảng ủy Khối. Theo đó, các cấp ủy, tổ chức Đảng trong Đảng bộ Khối đã triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, toàn diện với nhiều cách làm sáng tạo gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng, với trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và chương trình công tác năm của Đảng ủy Khối như: Năm nâng cao chất lượng chi bộ; Năm tăng cường và đổi mới công tác dân vận

Đặc biệt là Đảng ủy Khối đã chọn khâu đột phá là nâng cao đạo đức công vụ và thực hiện tiêu chí chuẩn mực đạo đức theo tấm gương đạo đức của Bác gắn với lời dạy của Bác đối với từng ngành, từng lĩnh vực cụ thể. Lấy chi bộ làm địa bàn trọng điểm và đảng viên làm chủ thể để triển khai thực hiện.
Công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, biểu dương, khen thưởng được quan tâm, chú trọng đã tạo lan tỏa gương người tốt, việc tốt về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác; đồng thời, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh.
Kết quả của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã góp phần tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và đấu tranh phòng, chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối; trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên được nâng lên. Việc thực hiện Chỉ thị 03 đã góp phần giải quyết những tồn đọng, bức xúc của mỗi cơ quan, đơn vị, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng được nâng lên. Ý thức trách nhiệm với công việc, đạo đức công vụ, tinh thần phục vụ nhân dân được nâng lên..
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Hội nghị đã thẳng thắn chỉ ra những mặt còn hạn chế, khuyết điểm. Đó là sự không đồng đều giữa các tổ chức đảng trong những nỗ lực và kết quả thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị, việc xây dựng và thực hiện các chuẩn mực đạo đức, sự nêu gương của người đứng đầu… dẫn đến chất lượng công tác, chất lượng tham mưu, đề xuất một số chủ trương, chính sách ở một vài cơ quan còn hạn chế, không sát thực tiễn và chưa đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhân dân…
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Đinh Thế Huynh biểu dương những kết quả đạt được của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và các tập thể được biểu dương trong việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị trong 4 năm qua.
Đồng tình với những phương hướng, giải pháp của Đảng ủy Khối nêu ra trong báo cáo, đồng chí Đinh Thế Huynh gợi mở thêm một số vấn đề để Đảng bộ Khối quan tâm thực hiện trong thời gian tới. Đó là: Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc cần làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, cụ thể và thiết thực nhất là triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của các ban, bộ, ngành, cơ quan, đơn vị. Thông qua học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất và năng lực, đủ sức đảm đương nhiệm vụ.
Đồng chí Đinh Thế Huynh cho rằng, Đảng ủy Khối cần bám sát cơ sở, đề ra các giải pháp để phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, tồn tại trong việc thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị; cần nhận thức sâu sắc hơn nữa ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị thông qua các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể; qua các phong trào thi đua thiết thực, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các tấm gương người tốt, việc tốt, những cách làm hay, sáng tạo; đồng thời thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, giúp đỡ, hướng dẫn những đơn vị yếu kém, nhất là những đơn vị có vụ việc nổi cộm, tồn đọng bức xúc kéo dài.
Bên cạnh đó, Đảng ủy Khối cần tiến hành đồng bộ, sáng tạo các giải pháp như tuyên truyền, giáo dục, hội thảo khoa học, tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề, đăng ký làm theo, phát động thi đua, biểu dương, nêu gương người tốt, việc tốt. Cần tiến hành thực chất, không chạy theo thành tích. Đặc biệt là sự nêu gương của cấp ủy, người đứng đầu.
Đồng chí Đinh Thế Huynh tin tưởng, với những kết quả đạt được trong thời gian vừa qua, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhất định sẽ triển khai thực hiện tốt hơn nữa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phấn đấu trong Đảng bộ Khối ngày càng có nhiều tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tổ chức thành công đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng.
Tại hội nghị, Đảng ủy Khối đã tặng Bằng khen cho 71 đảng bộ cơ sở có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ năm 2011-2015./.
 
Nguồn: dukcqtw.dcs.vn
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
MUSIC
Tiện ích

Liên kết website