Loading ...
Hoạt động của các cơ sởtin mới
Đại hội điểm toàn quốc Đoàn Thanh niên Ban Tổ chức Trung ương, nhiệm kỳ 2017-2022
T3, 14/02/2017 - 09:02
Ngày 14-2-2017, tại Hà Nội, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cơ quan Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017-2022. Đền dự có đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực, Bí thư Đảng ủy cơ quan; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan; đại diện BCH Công đoàn, Hội Cựu chiến binh cơ quan; lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị trong Ban Tổ chức Trung ương; đại diện lãnh đạo Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đoàn Khối Các cơ quan Trung ương; đại diện đoàn các bộ, ban, ngành Trung ương, địa phương và đông đảo đoàn viên Đoàn Thanh niên Ban Tổ chức Trung ương.

Báo cáo Tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2012-2017 do đồng chí Trần Viết Cường, Bí thư Đoàn Thanh niên cơ quan trình bày tại Đại hội đã nêu bật những kết quả Đoàn Thanh niên cơ quan Ban Tổ chức Trung ương đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Với việc triển khai tốt các phong trào, hoạt động, không ngừng nỗ lực khắc phục khó khăn, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2012-2017, Đoàn Thanh niên cơ quan Ban Tổ chức Trung ương luôn là đơn vị xuất sắc dẫn đầu trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên Khối Các cơ quan Trung ương.

Ảnh: Đồng chí Phạm Minh Chính và đồng chí Nguyễn Thanh Bình tặng bức trướng cho Đoàn Thanh niên cơ quan

Phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ, đoàn viên, thanh niên cơ quan Ban Tổ chức Trung ương luôn đi đầu trong các phong trào hành động cách mạng; gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; xung kích trong các phong trào, hoạt động xã hội. Đoàn viên, thanh niên đã xung kích trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công việc chuyên môn trong cơ quan; là nòng cốt tham mưu các phần mềm có tính ứng dụng cao; tập huấn công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức trong toàn cơ quan; tham gia phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; viết chuyên đề Tổng kết 30 năm đổi mới; tham gia thực hiện các công trình, đề tài, đề án của Ban… đóng góp tích cực trong công tác phục vụ, nghiên cứu, tham mưu các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là công tác xây dựng Đảng. Trong nhiệm kỳ qua, 100% đoàn viên đạt danh hiệu lao động tiên tiến, nhiều đoàn viên trẻ đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, và được tặng bằng khen, giấy khen của Trưởng Ban.

Thực hiện phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, Đoàn Thanh niên cơ quan đã chủ động đề xuất với Đảng ủy, lãnh đạo Ban, xung phong đảm nhiệm các công trình, phần việc thanh niên; phát động các phong trào thi đua hoàn thành nhiệm vụ chính trị, đóng góp tích cực vào việc xây dựng cơ quan, đơn vị; tổ chức cho đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Trong nhiệm kỳ 2012-2017, Đoàn Thanh niên cơ quan đã tổ chức 12 đợt tình nguyện; tổ chức thăm, tặng quà các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn với số tiền gần 200 triệu đồng.

 

Các hoạt động tham gia cải cách hành chính được quan tâm triển khai, góp phần đổi mới tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức trẻ tạo sự chuyển biến tích cực về tinh thần, ý thức, thái độ làm việc. Năm 2016, Đoàn Thanh niên cơ quan đã chủ trì, tích cực triển khai thực hiện 2 đề án do đồng chí Trưởng Ban giao: “Nâng cao chất lượng văn hóa công sở; xây dựng môi trường công tác xanh - sạch - đẹp tại Ban Tổ chức Trung ương” và “Bồi dưỡng, nâng cao trình độ tin học, ngoại ngữ cho đoàn viên, thanh niên cơ quan Ban Tổ chức Trung ương”, bảo vệ thành công trước Hội đồng Khoa học Cơ quan.

 

Phát huy vai trò đoàn viên tham gia xây dựng Đảng, nhiệm kỳ vừa qua, cùng với sự chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy cơ quan, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên cơ quan đã tập trung thực hiện tốt công tác phát triển Đảng trong đoàn viên, thanh niên. Ban Chấp hành đã chủ động có kế hoạch bồi dưỡng đoàn viên ưu tú; báo cáo, tham mưu với Đảng ủy, phối hợp cùng với các chi bộ giao nhiệm vụ, theo dõi quá trình rèn luyện, trưởng thành của các đoàn viên ưu tú, khi có đủ các tiêu chuẩn và điều kiện thì giới thiệu để Đảng ủy xét kết nạp vào Đảng. Trong nhiệm kỳ 2012-2017, Đoàn Thanh niên cơ quan đã giới thiệu để Đảng uỷ cơ quan cử 28 đoàn viên ưu tú tham dự lớp học bồi dưỡng nhận thức về Đảng, giới thiệu để kết nạp vào Đảng 23 đoàn viên ưu tú. Nhiều đoàn viên ưu tú đang trong quá trình bồi dưỡng tiếp tục phấn đấu để được xem xét kết nạp trong thời gian tới. Ban Chấp hành cũng đã nhận xét và giới thiệu để Đảng ủy cơ quan chuyển đảng chính thức cho 20 đảng viên dự bị.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã biểu dương và chúc mừng những kết quả mà Đoàn Thanh niên cơ quan đã đạt được. Thay mặt Lãnh đạo Ban, đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị Đoàn Thanh niên cần tiếp tục chú trọng thực hiện các phong trào hành động cách mạng một cách cụ thể, có hiệu quả thiết thực, nhất là phong trào học ngoại ngữ, ứng dụng công nghệ thông tin và vai trò xung kích của đoàn viên, thanh niên trên mọi mặt công tác. Đồng chí nêu 7 nhiệm vụ quan trọng đối với Đoàn Thanh niên cơ quan trong thời gian tới, đó là: Giữ vững bản chất cách mạng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; vững vàng về chính trị, tư tưởng; thống nhất cao về ý chí và hành động, nói đi đôi với làm; chặt chẽ về mặt tổ chức; trong sạch về đạo đức, lối sống; triển khai có hiệu quả các phong trào và phát huy vai trò của Đoàn tham gia xây dựng Đảng.

Ảnh: Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên cơ quan Ban Tổ chức Trung ương nhiệm kỳ mới gồm 7 đồng chí. Đại hội đã tiến hành bầu trực tiếp Bí thư Đoàn Thanh niên cơ quan, đồng chí Trần Viết Cường tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Bí thư Đoàn Thanh niên cơ quan Ban Tổ chức Trung ương nhiệm kỳ 2017-2022. Đại hội đã bầu 2 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối Các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2017-2022.

Ảnh: Đồng chí Trần Hữu, Phó Bí thư Thường trực Đoàn Khối các cơ quan Trung ương tặng Bằng khen cho các đồng chí đoàn viên

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
MUSIC
Tiện ích

Liên kết website