Loading ...
Đoàn khối
Hội nghị phổ biến, tuyên truyền kết quả Hội nghị Trung ương 6
CN, 30/10/2016 - 23:10
Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe PGS.TS Phạm Văn Linh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương thông tin về những vấn đề Hội nghị Trung ương 6 đã thảo luận
Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe PGS.TS Phạm Văn Linh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương thông tin về những vấn đề Hội nghị Trung ương 6 đã thảo luận, gồm: Tình hình kinh tế-xã hội năm 2012, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2013; Tiếp tục sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước; Đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai; Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Phát triển khoa học và công nghệ; Quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh chủ chốt của Đảng và Nhà nước; Việc thành lập Ban Kinh tế Trung ương; Báo cáo kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể và cá nhân Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và một số vấn đề quan trọng khác. Đồng chí Báo cáo viên đi sâu phân tích những điểm mới, những vấn đề dư luận quan tâm trong Hội nghị Trung ương 6 như: lần đầu tiên chất vấn ở Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương và rất thành công, kết quả kiểm điểm của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai …
Các đại biểu cũng được nghe đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối phố biến một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Đồng chí yêu cầu sau Hội nghị, các cấp ủy trong Đảng bộ Khối phối hợp với ban cán sự đảng, đảng đoàn và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị phổ biến, tuyên truyền kịp thời, đầy đủ, nghiêm túc nội dung của Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI) tới toàn thể cán bộ, đảng viên. Quan tâm và triển khai Kết luận số 24 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý đến năm 2020 và những năm tiếp theo; khắc phục sự mờ nhạt của các cấp ủy đảng trong công tác cán bộ. Phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức Đảng ủy Khối, đóng góp ý kiến để xây dựng quy chế chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của đảng bộ cấp trên cơ sở. Thực hiện tốt việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, tập trung vào các nội dung theo hướng dẫn của Bộ Chính trị. Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Nghị quyết 02 của Đảng ủy Khối về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng gắn với thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị./
Nguồn: Website Đảng ủy Khối (dukcqtw.dcs.vn)
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
MUSIC
Tiện ích

Liên kết website