Loading ...
Đoàn khối
Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) của Đảng ủy Khối
CN, 30/10/2016 - 23:10
Dự Hội nghị có các đồng chí Thường trực, lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối, bí thư, phó bí thư, trưởng ban tuyên giáo của các đảng ủy trực thuộc Đảng bộ Khối.
Dự Hội nghị có các đồng chí Thường trực, lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối, bí thư, phó bí thư, trưởng ban tuyên giáo của các đảng ủy trực thuộc Đảng bộ Khối.
Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Trần Hồng Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối nhấn mạnh: Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) đã bàn và quyết định những nội dung rất quan trọng liên quan đến sự phát triển của đất nước trong những năm tới. Đồng chí đề nghị các đồng chí cán bộ chủ chốt phải nêu cao tinh thần gương mẫu, trách nhiệm, nghiêm túc trong học tập và tổ chức thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương; căn cứ tình hình nhiệm vụ chính trị của đơn vị mình để khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện Nghị quyết.
Trong thời gian 1 ngày, các đại biểu được nghe TS. Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam trình bày về Kết luận “Tình hình kinh tế – xã hội năm 2013 và thực hiện nhiệm vụ năm 2014” và “Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI về kinh tế – xã hội, trọng tâm là 3 khâu đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng”; PGS.TS Lê Minh Thông, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội trình bày Kết luận về việc hoàn thiện Dự thảo sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 trình Quốc hội thông qua; GS.TS Phạm Vũ Luận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trình bày Nghị quyết “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; Đại tá, PGS.TS Nguyễn Bá Dương, Viện trưởng Viện Khoa học xã hội và nhân văn Quân sự trình bày Nghị quyết về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.
Nguồn: dukcqtw.dcs.vn
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
MUSIC
Tiện ích

Liên kết website