Loading ...
Đoàn khối
Hội nghị tập huấn công tác đoàn năm 2015 Đoàn Khối các cơ quan Trung ương
T5, 27/10/2016 - 09:10
Thực hiện chương trình công tác năm 2015, sáng ngày 14/11/2015 tại Thành phố Đà Nẵng, Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan Trung ương phối hợp với Học viện Thanh niên thiếu niên Việt Nam và Ban Thanh niên Công nhân và Đô thị Trung ương Đoàn tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác đoàn năm 2015 cho đội ngũ cán bộ đoàn chủ chốt trực thuộc Đoàn Khối các cơ quan Trung ương và cán bộ đoàn chủ chốt thuộc đoàn Khối các cơ quan của 63 tỉnh, thành trong cả nước.
Đồng chí Bùi Minh Quang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, đồng chí Đinh Xuân Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối tới dự và chỉ đạo hội nghị.

%image_alt%

Quang cảnh Hội nghị

Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Quý Phương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Quyền Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương; đại diện Ban Thanh niên Công nhân và Đô thị Trung ương Đoàn; đại diện Học viện Thanh thiếu nhi Việt Nam; các đồng chí Thường trực, Ban Thường vụ, lãnh đạo các ban Đoàn Khối các cơ quan Trung ương; các đồng chí bí thư, phó bí thư, các bộ đoàn chuyên trách thuộc 59 cơ sở đoàn trực thuộc Đoàn Khối và đoàn thanh niên Khối các cơ quan tỉnh, thành phố trong cả nước.

%image_alt%

Đ/c Nguyễn Thị Quý Phương, Quyền Bí thư Đoàn Khối phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn

Phát biểu khai mạc Hội nghị đồng chí Nguyễn Thị Quý Phương, Quyền Bí thư Đoàn Khối nhấn mạnh: Việc tập huấn nghiệp vụ công tác đoàn là việc làm thường xuyên và quan trọng của Tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhằm góp phần nâng cao kỹ năng, phương pháp công tác cho đội ngũ cán bộ đoàn; năm 2015, lần đầu tiên Ban Bí thư Trung ương Đoàn giao cho Đoàn Khối các cơ quan Trung ương chủ trì tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Đoàn cho đội ngũ cán bộ đoàn Khối các cơ quan Trung ương và Đoàn Khối các cơ quan thuộc 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Chương trình tập trung vào những nội dung cơ bản: Quán triệt, học tập Chỉ thị 42 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030”; Nghe những vấn đề cơ bản liên quan đến công tác dân số của Việt Nam hiện nay; thành lập Cụm hoạt động của Đoàn Khối các cơ quan Trung ương tại miền Trung; nghe trao đổi thảo luận về việc triển khai phong trào “Ba Trách nhiệm” trong Khối cán bộ, công chức, viên chức trẻ; tập huấn một số kỹ năng mềm cho đội ngũ cán bộ đoàn và thực hiện một số chương trình ngoại khóa bổ ích khác. Đồng chí đề nghị với khối lượng công việc lớn, nhiều nội dung quan trọng, do vậy mỗi cán bộ đoàn dự chương trình tập huấn cần phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc nội dung đề ra. 
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Bùi Minh Quang hoan nghênh và đánh giá cao việc tổ chức hội nghị tập huấn của Đoàn Khối. Đồng chí mong muốn, với các nội dung tập huấn tại hội nghị, mỗi cán bộ đoàn trang bị cho mình kỹ năng nghiệp vụ cơ bản đáp ứng được yêu cầu công tác gắn với nhu cầu, thực tiễn, công tác đoàn và phong trào thanh niên Khối các cơ quan Trung ương. Qua việc học tập, quán triệt Chỉ thị 42, đồng chí đề nghị Đoàn Khối nhận thức rõ trách nhiệm trực tiếp, đi đầu, tăng cường, chủ động giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho đoàn viên thanh niên bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với các đối tượng phụ trách.

%image_alt%

Đ/c Bùi Minh Quang, ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Đảng ủy Khối phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Bùi Minh Quang đã quán triệt Chỉ thị số 42 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015- 2030”. Đồng chí tập trung vào 2 nội dung chính: Sự cần thiết, cấp bách và tầm quan trọng của công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ và những định hướng lớn, nhiệm vụ giải pháp cần triển khai trong thời gian tới; góp phần xây dựng thế hệ trẻ Việt Nam giàu lòng yêu nước, tự cường dân tộc, kiên định lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có đạo đức trong sáng, ý thức tuân thủ pháp luật; có năng lực, bản lĩnh trong hội nhập quốc tế; có sức khỏe, tri thức, kỹ năng lao động; trở thành những công dân tốt, tích cực tham gia vào sự nghiệp đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.
Chỉ thị số 42-CT/TW nêu rõ tình hình và yêu cầu cấp thiết của việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 -2030; theo đó Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt 4 nhiệm vụ, giải pháp sau: Nhận thức đúng, đầy đủ tính cấp bách và tầm quan trọng của công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, từ đó xác định trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể nhân dân và toàn xã hội với công tác này; Xây dựng môi trường lành mạnh, tạo điều kiện để thế hệ trẻ học tập, rèn luyện, phấn đấu, trưởng thành; Tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội, giữa các ban, ngành, đoàn thể trong công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ; Đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các tổ chức của thanh thiếu nhi.
Trong chương trình Hội nghị, đồng chí Lương Quang Đảng, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp Chế, Tổng cục Dân số trao đổi một số thông tin liên quan đến vấn đề về nhân khẩu và những vấn đề đặt ra đối với công tác dân số của Việt Nam hiện nay.
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
MUSIC
Tiện ích

Liên kết website