Loading ...
Đoàn khối
Tổ giúp việc Chỉ thị 03 của Đảng ủy Khối làm việc với Ban Thường vụ Đoàn Khối
CN, 30/10/2016 - 23:10
Tham dự buổi làm việc có đồng chí Vũ Việt Hùng, Chánh Văn phòng Ban Tuyên giáo Trung ương, Thành viên bộ phận giúp việc Chỉ thị 03 của Ban Bí thư; các đồng chí thành viên Tổ giúp việc Chỉ thị 03 của Đảng ủy Khối và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Khối.
Báo cáo kết quả sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Ban Thường vụ Đoàn Khối đã khẳng định: Ban Thường vụ Đoàn Khối đã chỉ đạo, triển khai việc thực hiện Chỉ thị cụ thể, sát thực và phù hợp với đặc thù của các cơ sở đoàn trực thuộc. Các cấp bộ đoàn trong Khối đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, nhiều cơ sở đoàn có giải pháp triển khai mô hình trong đoàn viên, thanh niên sáng tạo, đạt hiệu quả cao; xây dựng các giải pháp đẩy mạnh việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; nhận thức của đoàn viên, thanh niên về việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh được chuyển biến rõ rệt, chuyển từ học tập sang làm theo lời Bác một cách tự nhiên, từ đó góp phần hoàn thiện bản thân… Qua 3 năm triển khai, toàn Đoàn Khối có khoảng 315 tập thể, 708 cá nhân điển hình tiên tiến của tập thể và cá nhân trên các lĩnh vực lao động, học tập, công tác đã được tuyên dương. Từ đó đã góp phần định hướng xây dựng lối sống lành mạnh trong đoàn viên, thanh niên, thực hiên Cuộc vận động xây dựng hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới.
Tại buổi làm việc, Ban Thường vụ Đoàn Khối đã nêu những khó khăn, hạn chế trong quá trình thực hiện Chỉ thị tại các cấp bộ đoàn; đồng thời cũng đưa ra những phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, trong đó tập trung: nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ sở đoàn, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt tại các cơ sở đoàn; Xây dựng các mô hình thanh niên học tập đức tính cần, kiệm của Bác, học tập tinh thần hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; Phát huy tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong, vai trò nêu gương của đảng viên trẻ và cán bộ đoàn chủ chốt về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tăng cường công tác tham mưu, phối hợp với cấp ủy đảng cơ sở trong chỉ đạo triển khai học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, sơ kết, tổng kết và tổ chức biểu dương, khen thưởng, tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Trần Hồng Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối khẳng định: Ban Thường vụ Đoàn Khối đã triển khai nghiêm túc, đầy đủ các nội dung, nhiệm vụ theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và Ban Bí thư Trung ương Đoàn trong thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị. Những kết quả đạt được đã tạo dấu ấn, sự lan tỏa, sự chuyển biến nhất định thiết thực góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của cơ quan, đơn vị đóng góp xây dựng cơ quan, đơn vị, đoàn thể, đảng bộ vững mạnh.
Trong thời gian tới, đồng chí yêu cầu Ban Thường vụ Đoàn Khối tập trung vào các vấn đề: tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên thanh niên về Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, đặc biệt quán triệt sâu sắc 2 mục tiêu xuyên suốt của Chỉ thị: xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của mỗi cơ quan, đơn vị, mỗi tổ chức; đưa nội dung Chỉ thị 03 thành sinh hoạt thường xuyên của Đoàn, trở thành ý thức tự giác của mỗi cán bộ, đoàn viên thanh niên; Ban Thường vụ Đoàn Khối cần lựa chọn nội dung đột phá tập trung vào lĩnh vực đạo đức xây dựng hình ảnh người công chức, viên chức trẻ Khối các cơ quan Trung ương làm mẫu hình cho công chức, viên chức cả nước; chỉ đạo các tổ chức đoàn bám sát nhiệm vụ chính trị, chương trình công tác của cơ quan, đơn vị, tăng cường tham mưu cho cấp ủy đảng, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội khác trong việc tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị.
Ban Tuyên giáo Đoàn Khối
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
MUSIC
Tiện ích

Liên kết website