Loading ...
Đoàn khối
Trung ương Đoàn duyệt công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan Trung ương lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 – 2027
T6, 30/09/2022 - 13:09
Ngày 29/9/2022, tại trụ sở Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đoàn tổ chức Hội nghị duyệt công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan Trung ương lần thứ IV nhiệm kỳ 2022 - 2027. Đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn và đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đồng chủ trì buổi làm việc. Cùng tham dự buổi làm việc có các đồng chí thành viên Tổ công tác chỉ đạo Đại hội Đoàn cấp tỉnh cụm miền núi Tây Bắc Bộ và cụm Đoàn trực thuộc; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức, Ban Dân vận Đảng ủy Khối; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đoàn Khối.

 

          Tại Hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Đoàn Khối, đồng chí Bùi Hoàng Tùng, Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội; kết quả tổ chức Đại hội Đoàn cấp cơ sở và cấp huyện; các nội dung về chương trình, nhân sự đại hội; công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội;... Theo đó, Đoàn Khối đã ban hành kế hoạch tuyên truyền Đại hội, phát động các phong trào thi đua chào mừng Đại hội; phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị Đại hội Đoàn Khối cơ bản đã hoàn thành.

 

Đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu, đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội của Ban Thường vụ Đoàn Khối

 

           Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối cảm ơn Trung ương Đoàn thời gian qua luôn quan tâm, theo dõi và chỉ đạo, định hướng sát sao đối với Đoàn Khối các cơ quan Trung ương. Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối cho biết, đến nay Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối đã cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị, chủ đề Đại hội và thống nhất phương án nhân sự cho Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan Trung ương lần thứ IV mà Đoàn Khối đã chuẩn bị, phù hợp với tình hình thực tế, đúng nguyên tắc. Đề nghị Ban Thường vụ Đoàn Khối tiếp thu tối đa các ý kiến góp ý cụ thể của các thành viên trong Tổ công tác Trung ương Đoàn, để nội dung, chương trình Đại hội bám sát thực tiễn phong trào thanh niên trong tình hình mới hiện nay.

 

Đồng chí Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn phát biểu kết luận hội nghị

 

            Kết luận Hội nghị, đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn đánh giá cao nỗ lực của Ban Thường vụ Đoàn Khối, sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy Khối trong thời gian qua mặc dù gặp nhiều khó khăn về nhân lực và các điều kiện khách quan khác đã hoàn thành tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, đủ điều kiện để tổ chức Đại hội Đoàn cấp Khối. Đồng chí Bùi Quang Huy đề nghị Ban Thường vụ Đoàn Khối nghiên cứu, tiếp thu phù hợp ý kiến góp ý của các đồng chí thành viên Tổ công tác; đồng thời cần tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện các văn kiện Đại hội. Chủ đề các diễn đàn tại Đại hội cần ngắn gọn, cô đọng, có định hướng rõ nội dung thảo luận; tham luận tại Đại hội phải có trọng tâm, trọng điểm, nêu bật được kết quả và có giải pháp để nâng cao công tác Đoàn thời gian tới; công tác tuyên truyền Đại hội cần đa dạng hình thức, tạo hiệu ứng lan tỏa tới đông đảo đoàn viên, thanh niên. Phát huy tối đa tiềm lực của Khối như chuyển đổi số trong quá trình tổ chức Đại hội.

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
MUSIC
Tiện ích

Liên kết website