Loading ...
Đoàn khốiHoạt động của cụm Đoàn trường học
Tuyên dương 35 cá nhân đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” Khối các cơ quan Trung ương
T3, 22/11/2016 - 09:11
Web.ĐTN: 01 tập thể đạt danh hiệu “Tập thể sinh viên 5 tốt”, 35 cá nhân đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Khối đã được tuyên dương khen thưởng tại Hội nghị Tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học Khối các cơ quan Trung ương năm 2016.

Ngày 8/10, tại Hà Nội, Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2015- 2016, triển khai chương trình công tác năm học 2016- 2017; công bố quyết định và ra mắt Cụm đoàn trường học Đoàn Khối các cơ quan Trung ương.
Tham dự có đồng chí Nguyễn Ngọc Lương – Bí thư BCH TƯ Đoàn; các đồng chí Thường trực Đoàn Khối cơ quan chuyên trách Đoàn Khối, các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, cán bộ đoàn chủ chốt các có sở Đoàn.

1

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Ngọc Lương trao bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và thanh niên trường học cấp Trung ương

Trong năm học 2015 – 2016, công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học Khối các cơ quan Trung ương đã đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra. Thông qua các hoạt động, chất lượng của đoàn viên thanh niên cũng như tổ chức Đoàn tại các cơ sở Đoàn trực thuộc đã không ngừng được nâng cao. Đoàn viên thanh niên đã được học tập nâng cao trình độ lý luận, tư tưởng đạo đức, rèn luyện kỹ năng hoạt động, được trang bị những kiến thức cần thiết đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội.

Các phong trào “Sinh viên 5 tốt”, “Tiếp sức mùa thi”, chiến dịch “Mùa hè xanh” tiếp tục được phát triển rộng rãi, đi vào chiều sâu, các hoạt động tập trung có sức lan tỏa, tạo hiệu ứng dâu rộng trong xã hội. Các phong trào nghiên cứu khoa học trong sinh viên tiếp tục được đẩy mạnh; Đoàn thanh niên đã tham gia tích cực vào quá trình đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ, chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tuy nhiên, công các đoàn và phong trào thanh niên trong trường học năm học 2015 – 2016 cũng gặp nhiều khó khăn, hạn chế. Các trường học trong Khối không trực thuộc Đoàn khối mà trực thuộc Đoàn các bộ, ngành; một số tổ chức Đoàn trường học không có cán bộ chuyên trách; Đoàn Khối không có Hội Sinh viên, khó khăn trong đáp ứng yêu cầu sinh hoạt, học tập và định hướng vui chơi, giải trí cho sinh viên…
Năm học 2016- 2017, Ban Thường vụ Đoàn Khối tiếp tục chỉ đạo Đoàn Thanh niên các trường học quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và Đại hội Đảng bộ các cấp trong đoàn viên, thanh niên trường học; triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong các Hồ Chí Minh”; triển khai sáng tạo, hiệu quả phong trào “Sinh viên 5 tốt”, tổ chức hiệu quả các hoạt đông phát huy khả năng sáng tạo của thanh niên trường học, các hoạt động tư vấn hướng nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp sinh viên…

Nhằm tạo mối liên kết chặt chẽ, khăng khít giữa các tổ chức đoàn trường học trong Khối, Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan Trung ương đã công bố quyết định thành lập Cụm Đoàn trường học Đoàn Khối các cơ quan Trung ương gồm 17 tổ chức Đoàn trường trực thuộc.

Tại Hội nghị, Đoàn Khối đã tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học và 1 tập thể đạt danh hiệu “Tập thể sinh viên 5 tốt”, 35 cá nhân đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Khối.

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
MUSIC
Tiện ích

Liên kết website