Loading ...
Kỹ năng
Mong Đoàn tạo sân chơi để thanh niên phát huy vai trò trong các hoạt động tư vấn và phản biện xã hội
T4, 16/11/2016 - 13:11
Ban Biên tập Website Đoàn Khối các cơ quan Trung ương trân trọng gửi đến bạn đọc ý kiến của Ban Chấp hành Đoàn thanh niên Viện Khoa học Xã hội Việt Nam gửi đến Đại hội.

Ban Biên tập Website Đoàn Khối các cơ quan Trung ương trân trọng gửi đến bạn đọc ý kiến của Ban Chấp hành Đoàn thanh niên Viện Khoa học Xã hội Việt Nam gửi đến Đại hội.

MONG ĐOÀN TẠO SÂN CHƠI ĐỂ THANH NIÊN PHÁT HUY VAI TRÒ TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN VÀ PHẢN BIỆN XÃ HỘI

Kính thưa Đại hội,

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 về Khoa học – Công nghệ đã khẳng định chú trọng việc “thực hành dân chủ, tôn trọng và phát huy tự do tư tưởng trong hoạt động nghiên cứu, sáng tạo, tư vấn, phản biện của các nhà khoa học. Tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội trong các hoạt động tư vấn, phản biện xã hội, vai trò xung kích của đoàn thanh niên, các tổ chức và cá nhân trong phong trào thi đua sáng tạo, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ”. Đoàn sẽ phải làm gì để có thể thực sự thu hút được thanh niên tham gia, đặc biệt là đội ngũ thanh niên trí thức khi mục tiêu của Đoàn là vì thanh niên và hướng tới thanh niên? Trong Tâm thư này, chúng tôi xin nêu ra vài ví dụ là những kết quả nghiên cứu khoa học để làm cơ sở cho đề xuất của mình.

Nghiên cứu của TS. Đỗ Ngọc Khanh và ThS. Bùi Thị Vân Anh về “Những vấn đề cơ bản của thanh niên nông thôn Việt Nam” (Viện Tâm lý học, 2012) đã chỉ ra: “Thanh niên có trình độ càng cao thì càng có nhận thức cao hơn về tầm quan trọng của chính trị trong việc giải quyết các vấn đề quốc tế và kinh tế… Tuy nhiên thanh niên có trình độ cao đẳng đại học lại cho rằng việc tham gia vào Đảng Cộng sản và các hoạt động do Đoàn, Đảng tổ chức là ít quan trọng hơn thanh niên tốt nghiệp trung cấp và trung học” (trang 113, Báo cáo tổng hợp đề tài).

Nghiên cứu của TS. Lã Thị Thu Thủy và ThS. Nguyễn Thị Phương Hoa về “Những vấn đề cơ bản của thanh niên trí thức nước ta” (Viện Tâm lý học, 2012) đã đưa ra những số liệu chứng minh cho quan điểm, nhìn nhận của thanh niên về chính sách của Đảng. Nghiên cứu cho thấy, dường như thanh niên trí thức không thực sự tin tưởng vào việc thực hiện thành công các chỉ tiêu kinh tế xã hội đến năm 2020 mà Đại hội Đảng XI đã đặt ra khi tỉ lệ cho rằng những chỉ tiêu này “khó đạt được” và “có thể đạt được” chiếm áp đảo, trong khi tỉ lệ tin tưởng rằng việc “nhất định đạt được các chỉ tiêu” là thấp hoặc rất thấp (xem bảng):

Bảng 1: Đánh giá của trí thức về mức độ đạt được của các chỉ tiêu kinh tế-xã hội được đề ra tại Đại hội Đảng XI

Đơn vị: phần trăm (%)

Nội dung đánh giá

Không biết

Khó đạt được

Có thể đạt được

Nhất định đạt được

Phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế xanh

3,0

31,1

55,5

9,4

Cơ cấu kinh tế công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ được xây dựng hiện đại và hiệu quả

2,5

16,1

63,3

18,1

Tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 45%

4,1

21,1

44,5

30,2

Đến năm 2020, chỉ số phát triển con người đạt nhóm trung bình cao của thế giới

5,7

28,0

50,8

15,5

Lao động qua đào tạo đạt trên 70%, đào tạo nghề chiếm 55% tổng lao động xã hội

4,4

23,2

47,1

25,3

Thu nhập thực tế của dân cư cao gấp khoảng 3,5 lần so với năm 2010

5,0

30,8

47,5

16,7

Giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa

3,3

30,5

50,9

15,3

Hầu hết cư dân thành thị và nông thôn được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh

4,7

32,4

41,8

21,1

100% cơ sở sản xuất, kinh doanh mới áp dụng công nghệ sạch hoặc trang bị các thiết bị giảm ô nhiễm môi trường, xử lý chất thải

6,7

58,4

27,3

7,7

Nguồn: Lã Thị Thanh Thủy, Nguyễn Phương Hoa, Những vấn đề cơ bản của thanh niên trí thức nước ta, Báo cáo tổng hợp đề tài cấp Bộ, Viện KHXH Việt Nam, 2012, tr.48.

Kính thưa Đại hội,

Hai ví dụ trên có thể chưa cho phép chúng ta khẳng định chắc chắn điều gì nhưng chúng phần nào cho thấy những suy nghĩ, đòi hỏi khác nhau của những nhóm thanh niên khác nhau, đó là:

Thứ nhất, thanh niên có trình độ học vấn càng cao thì càng đòi hỏi các tổ chức chính trị xã hội mà họ tham gia có các hoạt động thực tiễn, có ích và ít hình thức và ở những địa phương và cơ sở đặc thù, nếu chỉ rập khuôn các hoạt động thì Đoàn sẽ không thể thu hút được sự tham gia của thanh niên.

Thứ hai, nhiều thanh niên trí thức không ngại thẳng thắn bày tỏ quan điểm về những chủ trương của Đảng ở những môi trường và hoàn cảnh khác nhau mà không nằm trong khuôn khổ của những lần sinh hoạt Đoàn. Quan điểm và khả năng phản biện của thanh niên trí thức đối với chu trương của Đảng cũng phần nào được thể hiện qua những con số thống kê ở bảng 2.

Trong nhiều thập kỷ qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tích cực đồng hành với đoàn viên thanh niên. Đoàn đã làm tốt công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, pháp luật cho thanh niên. Đoàn cũng đã phát huy vai trò đồng hành, chăm lo bảo về quyền và lợi ích của thanh niên. Tuy nhiên, trong bối cảnh mới, khi đoàn viên thanh niên có trình độ học vấn cao ngày một nhiều, được tiếp cận ngày một lớn các thành tựu khoa học của thế giới thì Đoàn cũng phải có những thích ứng để có những hoạt động đặc thù đối với đối tượng này. Với tư cách là một tập thể đại diện cho những đoàn viên thanh niên làm công tác khoa học, Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Viện Khoa học xã hội Việt Nam xin có những đề xuất tới Đại hội như sau:

1/ Trung ương Đoàn cần có các kế hoạch hoạt động đặc thù đối với thanh niên trí thức nói chung và thanh niên làm công tác nghiên cứu khoa học nói riêng;

2/ Với tư cách là những thanh niên trí thức trẻ, sẵn sàng đóng góp một phần sức lực, trí lực cho sự phát triển của đất nước nói chung và khoa học công nghệ nước nhà nói riêng, chúng tôi mong Đoàn sẽ tạo ra những sân chơi để thanh niên phát huy được vai trò trong các hoạt động tư vấn, phản biện xã hội.

Cuối cùng, xin chúc các quý vị đại biểu mạnh khỏe, chúc Đại hội thành công tốt đẹp, và mong Đoàn TNCS Hồ Chí Minh luôn xứng đáng là người bạn đồng hành của các thế hệ thanh niên Việt Nam.

BCH Đoàn Viện KHXH Việt Nam
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
MUSIC
Tiện ích

Liên kết website