Loading ...
Kỹ năng
Mong Thủ tướng chia sẻ bài học thành công và chưa thành công
T4, 16/11/2016 - 14:11
TS Giang cho rằng, mỗi kỳ ĐH Đoàn toàn quốc là dịp để tuổi trẻ cả nước đóng góp trí tuệ, gửi gắm tâm tư, nguyện vọng với Đảng, Nhà nước và tổ chức Đoàn. “Tôi kỳ vọng ĐH sẽ thực sự quy tụ được trí tuệ, sức trẻ, phát huy được tính xung kích, sáng tạo của TN Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.

TS Giang cho rằng, mỗi kỳ ĐH Đoàn toàn quốc là dịp để tuổi trẻ cả nước đóng góp trí tuệ, gửi gắm tâm tư, nguyện vọng với Đảng, Nhà nước và tổ chức Đoàn. “Tôi kỳ vọng ĐH sẽ thực sự quy tụ được trí tuệ, sức trẻ, phát huy được tính xung kích, sáng tạo của TN Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.

ĐH lần này là dịp để tổ chức Đoàn các cấp tổng kết, nhân rộng những mô hình tổ chức Đoàn kiểu mới để xây dựng Đoàn thực sự là môi trường rèn luyện, bồi dưỡng thế hệ cách mạng kế cận của Đảng – TS Giang nói.
Theo anh Giang, ĐH còn là dịp cổ vũ, động viên, tuyên dương những tấm gương điển hình tiên tiến, tạo ra những xung lực mới, những lan tỏa mạnh mẽ, thắp lên bầu nhiệt huyết, hoài bão trong mỗi người trẻ Việt Nam, cùng chung sức, đồng lòng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại diện trí thức trẻ, anh mong muốn đặt những vấn đề gì để Thủ tướng giải đáp, giải quyết?

Cuộc đối thoại với Thủ tướng Chính phủ ngày 14 – 12 tới, tôi kỳ vọng được lắng nghe những chia sẻ của Thủ tướng về kinh nghiệm, bài học hoạt động thực tiễn của ông ở cả 2 mặt thành công cũng như chưa thành công; Quá trình phấn đấu thời trai trẻ cũng như hiện nay.
Hơn nữa tôi rất mong Thủ tướng đưa ra giải pháp đột phá cụ thể cho hệ thống đào tạo cán bộ công chức cho khu vực công. Đâu là chính sách đào tạo nguồn cán bộ, lãnh đạo, đâu là kỳ vọng giải pháp đột phá trong thời gian tới; Chính phủ có biện pháp gì khắc phục thiếu hụt trong công tác nhân sự, thu hút tài năng trong đội ngũ cán bộ công chức trẻ, đào tạo lãnh đạo tương lai của đất nước.
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
MUSIC
Tiện ích

Liên kết website