Loading ...
Mô hình
1.021 trí thức trẻ đăng ký tham gia Dự án 600 Phó Chủ tịch xã
T6, 18/11/2016 - 12:11
Tuy nhiên, hiện ở nhiều địa phương, số hồ sơ đăng ký tham gia vẫn thấp hơn chỉ tiêu Phó Chủ tịch xã được tăng cường rất nhiều như Hà Giang 31 hồ sơ/67 chỉ tiêu, Lào Cai 12 hồ sơ/34 chỉ tiêu, Quảng Ngãi 17 hồ sơ/53 chỉ tiêu, Điện Biên 29 hồ sơ/32 chỉ tiêu. Thậm chí, có tỉnh dù đã kết thúc thời gian nhận hồ sơ nhưng vẫn rất ít người đăng ký như Lai Châu, số hồ sơ nhận được chưa bằng một nửa số chỉ tiêu Phó Chủ tịch xã được tăng cường.

Tuy nhiên, hiện ở nhiều địa phương, số hồ sơ đăng ký tham gia vẫn thấp hơn chỉ tiêu Phó Chủ tịch xã được tăng cường rất nhiều như Hà Giang 31 hồ sơ/67 chỉ tiêu, Lào Cai 12 hồ sơ/34 chỉ tiêu, Quảng Ngãi 17 hồ sơ/53 chỉ tiêu, Điện Biên 29 hồ sơ/32 chỉ tiêu. Thậm chí, có tỉnh dù đã kết thúc thời gian nhận hồ sơ nhưng vẫn rất ít người đăng ký như Lai Châu, số hồ sơ nhận được chưa bằng một nửa số chỉ tiêu Phó Chủ tịch xã được tăng cường.

Để đảm bảo tiến độ của Dự án, Ban quản lý Dự án 600 Phó Chủ tịch xã đã tổ chức các đoàn kiểm tra tình hình triển khai, thực hiện Dự án tại các tỉnh như: Kon Tum, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bắc Giang, Thanh Hóa, Lâm Đồng… Qua kiểm tra cho thấy, các tỉnh có huyện nghèo đã nắm bắt được mục tiêu, ý nghĩa, trách nhiệm, thẩm quyền trong việc thực hiện Dự án. Ban quản lý Dự án cũng đã ký hợp đồng với Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức (Bộ Nội vụ) xây dựng và biên soạn tài liệu chương trình đối với chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã thuộc 62 huyện nghèo, thời gian thực hiện hợp đồng đến ngày 30/7. Tuy nhiên, đến nay, Trường chưa bàn giao tài liệu bồi dưỡng cho Ban quản lý Dự án theo đúng tiến độ cam kết, do vậy, không đảm bảo thời gian mở lớp bồi dưỡng chức danh Phó Chủ tịch xã đầu tiên vào tháng 9 tới như kế hoạch đã được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt.

Từ nay đến cuối năm, Ban quản lý Dự án tiếp tục triển khai Dự án thí điểm tuyển chọn 600 trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học tăng cường về làm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã thuộc 62 huyện nghèo. Ban quản lý Dự án phối hợp với Sở Nội vụ của các tỉnh có huyện nghèo tổ chức tuyển chọn đội viên Dự án 600 Phó Chủ tịch xã bảo đảm công khai, minh bạch, đúng tiêu chuẩn, điều kiện, tránh khiếu kiện; đồng thời, thẩm định kết quả tuyển chọn đội viên trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt. Dự kiến cuối tháng 9 năm nay, các đội viên Dự án đã được tuyển chọn sẽ được bồi dưỡng các kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng cần thiết. Sau khi kết thúc khóa bồi dưỡng, các đội viên Dự án sẽ được đưa về xã theo nguyên tắc đào tạo đến đâu bố trí về xã đến đó.

Nguồn TTXVN-TT
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
MUSIC
Tiện ích

Liên kết website