Loading ...
Mô hình
Dương Thanh Hậu – Sống là cống hiến
T6, 18/11/2016 - 12:11
“Lúc còn là học sinh mình sống khá khép kín, ít giao du cùng bạn bè nhưng vẫn giữ thái độ vui vẻ, hòa nhã cùng mọi người”, anh Dương Thanh Hậu đã tâm sự về mình như thế nhưng ít ai biết rằng cậu học sinh rụt rè ngày nào bây giờ là Bí thư Đoàn Công ty CP Kho Vận miền Nam.

“Lúc còn là học sinh mình sống khá khép kín, ít giao du cùng bạn bè nhưng vẫn giữ thái độ vui vẻ, hòa nhã cùng mọi người”, anh Dương Thanh Hậu đã tâm sự về mình như thế nhưng ít ai