Loading ...
Mô hình
Hoạt động đoàn cần phải gắn với đặc thù ngành, có sư liên hệ tạo nên phong trào sôi động
T6, 18/11/2016 - 13:11
Hoạt động đoàn cần phải có những hoạt động gắn với đặc thù ngành, đơn vị đảm bảo tính thực tế và cần có sự liên hệ, phối hợp giữa các chi đoàn cơ sở trực thuộc, tạo nên phong trào sôi động. Ngoài tập trung trong công tác chuyên môn, các đoàn viên thanh niên ngành xây dựng đã tích cực tham gia các hoạt động chung của Đoàn thanh niên Bộ Xây dựng, Đoàn Khối các cơ quan Trung ương với nhiều công việc thiết thực, đưa phong trào hoạt động Đoàn ngày càng phát triển.

Hoạt động đoàn cần phải có những hoạt động gắn với đặc thù ngành, đơn vị đảm bảo tính thực tế và cần có sự liên hệ, phối hợp giữa các chi đoàn cơ sở trực thuộc, tạo nên phong trào sôi động

Ngoài tập trung trong công tác chuyên môn, các đoàn viên thanh niên ngành xây dựng đã tích cực tham gia các hoạt động chung của Đoàn thanh niên Bộ Xây dựng, Đoàn Khối các cơ quan Trung ương với nhiều công việc thiết thực, đưa phong trào hoạt động Đoàn ngày càng phát triển.

2-nguyen-thanh-tung-bxd

Mong muốn cống hiến sức trẻ, phát huy tinh thần thanh niên cho những hoạt động ý nghĩa, đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Bí thư chi đoàn Viện Kiến trúc Quốc gia đã có những chia sẻ tâm huyết về hoạt động Đoàn: “Theo tôi, Đoàn cần phải có những hoạt động gắn với đặc thù ngành, đảm bảo tính thực tế và cần có sự liên hệ, phối hợp giữa các chi đoàn cơ sở trực thuộc, tạo nên phong trào sôi động. Tôi vẫn mong muốn Đoàn TN Bộ Xây dựng sẽ chủ trì một chương trình xây nhà tình nghĩa cho các vùng thiên tai, vùng đặc biệt khó khăn với nòng cốt thực hiện là các đoàn cơ sở các Viện trực thuộc Bộ; trong đó Đoàn TN Viện Kiến trúc Quốc gia và Viện Quy hoạch Đô thị Nông thôn sẽ đưa ra giải pháp kiến trúc, quy hoạch phù hợp với điều kiện tự nhiên; Đoàn TN Viện IBST và Viện VLXD sẽ đưa ra các giải pháp về kết cấu và phương án tận dụng nguồn nguyên liệu tại chỗ”.

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
MUSIC
Tiện ích

Liên kết website