Loading ...
Mô hình
Hoạt động đoàn phải phát huy thế mạnh, lấy sức mạnh đoàn kết, trí tuệ và nhiệt huyết tuổi trẻ làm động lực đẩy mạnh phong trào thanh niên
T6, 18/11/2016 - 13:11
Mong muốn cống hiến sức trẻ, phát huy tinh thần thanh niên cho những hoạt động ý nghĩa, đồng chí Hoàng Minh Anh, Bí thư chi đoàn Viện Vật liệu xây dựng đã có những dánh giá, chia sẻ tâm huyết về hoạt động Đoàn. hìn chung, phong trào tập thể của Đoàn TN Bộ Xây dựng trong những năm qua đã tạo được nhiều dấu ấn, phát triển về cả quy mô và chất lượng, nội dung và phương thức hoạt động ngày càng phong phú và thiết thực. Hơn hết, các chương trình của Đoàn TN Bộ Xây dựng luôn nhận được sự quan tâm và ủng hộ từ phía các đoàn cơ sở.

Mong muốn cống hiến sức trẻ, phát huy tinh thần thanh niên cho những hoạt động ý nghĩa, đồng chí Hoàng Minh Anh, Bí thư chi đoàn Viện Vật liệu xây dựng đã có những dánh giá, chia sẻ tâm huyết về hoạt động Đoàn.

6-hoang-minh-anh-bxd

Nhìn chung, phong trào tập thể của Đoàn TN Bộ Xây dựng trong những năm qua đã tạo được nhiều dấu ấn, phát triển về cả quy mô và chất lượng, nội dung và phương thức hoạt động ngày càng phong phú và thiết thực. Hơn hết, các chương trình của Đoàn TN Bộ Xây dựng luôn nhận được sự quan tâm và ủng hộ từ phía các đoàn cơ sở. Chính những hoạt động này là sợi dây kết nối các chi đoàn, là cơ hội để các chi đoàn gặp gỡ, giao lưu, học hỏi, thắt chặt tình đoàn kết trong công việc, trong hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên.

Là ủy viên BTV Đoàn TN Bộ Xây dựng, tôi rất mong muốn hoạt động công tác đoàn trong thời gian tới tiếp tục duy trì, phát huy thế mạnh, lấy sức mạnh đoàn kết, trí tuệ và nhiệt huyết tuổi trẻ làm động lực đẩy mạnh phong trào thanh niên, không chỉ hiệu quả trong công tác nghiên cứu khoa học phục vụ xây dựng đất nước mà còn mang lại lợi ích trong công tác an sinh xã hội, để mỗi bước đi, mỗi hành trình của lực lượng thanh niên đều là những đóng góp thiết thực cho cộng đồng và xã hội.

ST
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
MUSIC
Tiện ích

Liên kết website