Loading ...
Mô hình
Học sinh, sinh viên sẽ học về chủ quyền biển đảo.
T6, 18/11/2016 - 12:11
Theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong “Tuần sinh hoạt công dân – học sinh, sinh viên” đầu năm học 2011-2012, học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp sẽ có ít nhất 5 buổi học tập nhằm nâng cao nhận thức, nắm được tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước, khu vực và quốc tế.

Theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong “Tuần sinh hoạt công dân – học sinh, sinh viên” đầu năm học 2011-2012, học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp sẽ có ít nhất 5 buổi học tập nhằm nâng cao nhận thức, nắm được tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước, khu vực và quốc tế.

Trong đó, học sinh – sinh viên có một buổi học dành riêng cho các nội dung về chủ quyền biển, đảo và chiến lược biển của Việt Nam; giáo dục pháp luật, giáo dục giới tính.

Ngoài ra, học sinh- sinh viên được cung cấp các kiến thức về phòng, chống ma túy; tệ nạn mại dâm; phòng, chống HIV/AIDS, tội phạm và các tệ nạn xã hội; phòng, chống tác hại của trò chơi điện tử có nội dung xấu; giáo dục an toàn giao thông; công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong trường học.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các nhà trường xây dựng kế hoạch học tập phù hợp, tổ chức các hoạt động ngoại khóa, tham quan di tích… Cuối đợt sinh hoạt, học sinh – sinh viên thảo luận, viết thu hoạch và được cấp giấy chứng nhận đã hoàn thành đợt học tập coi đó là tiêu chí đánh giá thi đua.

Nguồn:http://doanthanhnien.vn/newsdetail/danh_cho_can_bo_doan/9703/news.htm
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
MUSIC
Tiện ích

Liên kết website