Loading ...
Mô hình
Khởi công nhà Nhân ái cho người nghèo
T6, 18/11/2016 - 11:11
Ngôi nhà xây dựng với diện tích 60m2 trong đó Đoàn thanh niên Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết Quảng Nam hỗ trợ 40 triệu đồng từ số tiền quyên góp của đoàn viên và công nhân viên công ty. Ngoài ra còn có sự đóng góp ngày công của đoàn viên, nhân dân đại phương. Được biết đây là ngôi nhà thứ 8 được khởi công, công trình thanh niên chào mừng 80 năm Ngày sinh nhật Đoàn do Đoàn Khối Doanh Nghiệp Quảng Nam phát động.
%image_alt%

Đại diện đoàn thanh niên, chính quyền địa phương khởi công nhà Nhân ái.


Ngôi nhà xây dựng với diện tích 60m2 trong đó Đoàn thanh niên Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết Quảng Nam hỗ trợ 40 triệu đồng từ số tiền quyên góp của đoàn viên và công nhân viên công ty. Ngoài ra còn có sự đóng góp ngày công của đoàn viên, nhân dân đại phương. Được biết đây là ngôi nhà thứ 8 được khởi công, công trình thanh niên chào mừng 80 năm Ngày sinh nhật Đoàn do Đoàn Khối Doanh Nghiệp Quảng Nam phát động.

Nguyễn Văn Hợi – TĐ Quảng Nam (BA)
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
MUSIC
Tiện ích

Liên kết website