Loading ...
Mô hình
Mong muốn cống hiến sức trẻ, phát huy tinh thần thanh niên cho những hoạt động ý nghĩa
T6, 18/11/2016 - 12:11

Ngoài tập trung trong công tác chuyên môn, các đoàn viên thanh niên ngành xây dựng đã tích cực tham gia các hoạt động chung của Đoàn thanh niên Bộ Xây dựng, Đoàn Khối các cơ quan Trung ương với nhiều công việc thiết thực, đưa phong trào hoạt động Đoàn ngày càng phát triển.

1-hoang-manh-bxd

Mong muốn cống hiến sức trẻ, phát huy tinh thần thanh niên cho những hoạt động ý nghĩa, đồng chí Hoàng Mạnh, Bí thư chi đoàn Viện khoa học công nghệ xây dựng đã có những chia sẻ tâm huyết về hoạt động Đoàn.
Hiện nay, các phong trào đoàn còn chưa phát triển sâu rộng, mới có sự tham gia của một số cơ sở đoàn tích cực, chưa có sự tham gia của toàn bộ các đoàn viên thanh niên. Trách nhiệm của một số cán bộ đoàn với phong trào chung còn chưa cao, nhiều cán bộ đoàn còn thờ ơ, năng lực tổ chức còn hạn chế. Phần lớn các cán bộ đoàn hoạt động kiêm nhiệm nên các kỹ năng, nghiệp vụ với công tác đoàn còn hạn chế.

Do đó, rất cần đẩy mạnh hơn nữa phong trào nghiên cứu khoa học trong đoàn viên thanh niên, kiến nghị với các cấp ủy Đảng và lãnh đạo các đơn vị để có cái nhìn tích cực hơn với các đoàn viên thanh niên, tạo điều kiện để họ có điều kiện tham gia và chủ trì các đề tài, đề mục tương ứng với khả năng của mình.

Bên cạnh đó, cần tạo thêm nhiều sân chơi bổ ích hơn nữa, đặc biệt là xây dựng các câu lạc bộ về chuyên môn, bồi dưỡng kỹ năng mềm… để các đoàn viên thanh niên tham gia.

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
MUSIC
Tiện ích

Liên kết website