Loading ...
Mô hình
Thực hiện văn hóa cơ sở, văn hóa doanh nghiệp trong giao tiếp theo phương châm “4 xin” và “4 luôn”
T6, 18/11/2016 - 12:11
Hội đồng Bí thư Đoàn Thanh niên Giao thông vận tải đã họp thống nhất phương thức triển khai cụ thể, chi tiết Kế hoạch thực hiện Cuộc phát động phong trào thi đua “4 xin” và “4 luôn” thực hiện văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp trong giao tiếp của đoàn viên, thanh niên Ngành Hàng không và Đường sắt.

Hội đồng Bí thư Đoàn Thanh niên Giao thông vận tải đã họp thống nhất phương thức triển khai cụ thể, chi tiết Kế hoạch thực hiện Cuộc phát động phong trào thi đua “4 xin” và “4 luôn” thực hiện văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp trong giao tiếp của đoàn viên, thanh niên Ngành Hàng không và Đường sắt.

Tại cuộc họp, các đại biểu tham gia đã trình bày Dự thảo kế hoạch tổ chức cuộc phát động tại cơ quan, đơn vị thuộc Ngành Hàng không và Đường sắt với các hoạt động tuyên truyền trực quan bằng băng rôn, khẩu hiệu, tổ chức lễ phát động một cách thống nhất nhưng cũng mang đặc thù riêng của từng ngành, từng đơn vị. Tại cuộc họp, đại diện Đoàn TNCS HCM các đơn vị cũng đã trao đổi, thảo luận thêm về kế hoạch thực hiện cuộc phát động với nhiều hình thức sáng tạo, hiệu quả.
Thay mặt Hội đồng Bí thư Đoàn, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ GTVT Nguyễn Minh Hiếu yêu cầu cần triển khai chi tiết nội dung ;và các biện pháp tuyên truyền trực quan Kế hoạch 4 “xin” và 4 “luôn”. Đồng chí đề nghị các đơn vị cần phối hợp chặt chẽ với Công đoàn cơ sở cùng cấp huy động nhân lực, nguồn lực triển khai một cách rộng khắp. Hội đồng Bí thư Đoàn sẽ nhanh chóng thành lập Ban chỉ đạo phân công cụ thể nhiệm vụ của từng đồng chí, triển khai nội dung Kế hoạch cuộc phát động và giải quyết những vướng mắc phát sinh.
Trước đó, ngày 14/5, Hội đồng Bí thư Đoàn Thanh niên Ngành GTVT đã ký ban hành Kế hoạch số 17/KH-HĐBT và Kế hoạch số 18/KH-HĐBT Phát động phong trào thi đua “4 xin” và “4 luôn” thực hiện văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp trong giao tiếp của đoàn viên, thanh niên Ngành Hàng không dân dụng Việt Nam và Ngành Đường sắt Việt Nam. Phương châm của Cuộc phát động phong trào thi đua, thực hiện văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp trong giao tiếp là “4 xin”: “Xin chào, Xin lỗi, Xin cảm ơn, Xin phép”; và “4 luôn”: “Luôn mỉm cười, Luôn nhẹ nhàng, Luôn thấu hiểu, Luôn giúp đỡ”.
Ban Biên tập
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
MUSIC
Tiện ích

Liên kết website