Loading ...
Mô hình
Tiến sĩ Nguyễn Xuân Nhiệm – Đam mê sáng tạo không ngừng
T6, 18/11/2016 - 13:11
Nguyễn Xuân Nhiệm, Nam, Kinh, Không, Thái Bình, Tiến sỹ, Viện Hóa sinh biển, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Phó Trưởng phòng Nghiên cứu cấu trúc, Viện Hóa sinh biển, email: nxnhiem@yahoo.com Là tác giả chính và đồng tác giả của 90 bài báo quốc tế SCI/SCIE (trong đó có 25 bài là tác giả chính) và hơn 50 bài báo đăng trên tạp chí uy tín trong nước.

Nguyễn Xuân Nhiệm, Nam, Kinh, Không, Thái Bình, Tiến sỹ, Viện Hóa sinh biển, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Phó Trưởng phòng Nghiên cứu cấu trúc, Viện Hóa sinh biển, email: nxnhiem@yahoo.com

Là tác giả chính và đồng tác giả của 90 bài báo quốc tế SCI/SCIE (trong đó có 25 bài là tác giả chính) và hơn 50 bài báo đăng trên tạp chí uy tín trong nước.

– Là tác giả của 1 chương sách “Phytochemicals – A Global Perspective of Their Role in Nutrition and Health”,  viết bằng tiếng Anh.

– Được nhận giải thưởng Khoa học kĩ thuật thanh niên “Quả Cầu Vàng” năm 2015 của Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Bộ Khoa học Công nghệ.

– Được Bộ Khoa học và Công nghệ lựa chọn là nhà Khoa học trẻ tiêu biểu năm 2015 gặp mặt Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

– Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở năm 2012 và 2014.

– Đã chủ nhiệm Đề tài “Nghiên cứu xây dựng qui trình phân lập hợp chất acetogenin và các hoạt chất có khả năng ức chế sự phát triển tế bào ung thư từ quả loài Na biển (Annona glabra)” cấp Viện Hàn lâm. Kết quả đã được hội đồng nghiệm thu đánh giá xuất sắc.

– Đã tham gia Đề tài “Nghiên cứu thành phần hóa học của cây Lược vàng (Callisia fragrans)” cấp Viện Hàn lâm. GS Nguyễn Văn Hùng, Hiệu Phó trường Đại học Khoa học và Công nghệ làm chủ nhiệm. Kết quả đề tài đã phân lập được 31 hợp chất từ các bộ phận khác nhau của loài lược vàng trong đó có 4 hợp chất mới, trong đó chủ yếu là các ecdysteroid. Các hợp chất này chính là các hocmon giới tính và hocmon đóng vai trò lột xác của các loài giáp xác. Kết quả của đề tài được hội đồng nghiệm thu đánh giá xuất sắc.

– Đã chủ nhiệm Đề tài “Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của một số loài thuộc chi Trichosanthes ở Việt Nam” của Quỹ NAFOSTED, Bộ Khoa hoc và Công nghệ. Đề tài đã được nghiệm thu năm 2014. Đề tài đã đánh giá toàn diện hoạt tính ức chế enzyme tyrosine của các hợp chất từ chi Trichosanthes. Nghiên cứu định hướng khả năng sử dụng loài qua lâu Trichosanthes kirilowii trong việc điều trị bệnh nám da. Kết quả của đề tài được hội đồng nghiệm thu đánh giá cao.

– Đã tham gia đề tài Nghiên cứu cơ bản định hướng ứng dụng “Nghiên cứu phát hiện và xây dựng quy trình phân lập các chất có hoạt tính kháng ung thư của một số loài hải miên ở Việt Nam” của Bộ Khoa hoc và Công nghệ. PGS. TS. Phan Văn Kiệm, Phó chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam làm chủ nhiệm. Đề tài đã tìm kiếm được nhiều hợp chất có tác dụng ức chế sự phát triển tế bào ung thư từ 8 loài hải miên ở Việt Nam. Kết quả của đề tài được hội đồng nghiệm thu đánh giá xuất sắc.

TS Nguyễn Xuân Nhiệm là Nhà khoa học trẻ tìm diệt tế bào ung thư.

Những ai tiếp xúc với TS Nguyễn Xuân Nhiệm, đều thấy từ anh tỏa ra nguồn năng lượng mạnh mẽ của sự đam mê dành cho khoa học, cho việc tìm tòi những dược chất chữa bệnh nan y.

Vào thời điểm 2007-2008, ngành nghiên cứu y – dược – đặc biệt là hướng thiên về nghiên cứu cơ bản mà anh quyết định theo đuổi, không phải là lựa chọn của những người có nhiều cơ hội tốt. Nhưng TS Nhiệm chẳng bao giờ phân vân, lưỡng lự, luôn trung thành với con đường của mình cho đến bây giờ.

Xuân Nhiệm là tác giả chính và đồng tác giả của 90 bài báo quốc tế SCI/SCIE (trong đó có 25 bài là tác giả chính) và hơn 50 bài báo đăng trên tạp chí uy tín trong nước. Không chỉ vậy, anh còn là tác giả của 1 chương sách “Phytochemicals – A Global Perspective of Their Role in Nutrition and Health”, viết bằng tiếng Anh. Năm 2015, Xuân Nhiệm được nhận giải thưởng Khoa học kĩ thuật thanh niên “Quả Cầu Vàng” của Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Bộ Khoa học và Công nghệ; được Bộ Khoa học và Công nghệ lựa chọn là nhà Khoa học trẻ tiêu biểu năm 2015 gặp mặt Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở năm 2012 và 2014.

Anh đã thực hiện những công trình nghiên cứu có giá trị y học vô cùng quan trọng, trong nước và quốc tế.

– Nghiên cứu sàng lọc hoạt tính diệt tế bào ung thư, kháng viêm và tiểu đường từ các cây thuốc và sinh vật biển Việt Nam, phát hiện được trên 100 hợp chất mới từ trên 50 cây thuốc, nhiều hợp chất thể hiện hoạt tính mạnh và đang được nghiên cứu sâu hơn.

– Chủ nhiệm Đề tài “Nghiên cứu xây dựng qui trình phân lập hợp chất acetogenin và các hoạt chất có khả năng ức chế sự phát triển tế bào ung thư từ quả loài Na biển (Annona glabra)” cấp Viện Hàn lâm. Kết quả đã được hội đồng nghiệm thu đánh giá xuất sắc.

– Tham gia Đề tài “Nghiên cứu thành phần hóa học của cây Lược vàng (Callisia fragrans)” cấp Viện Hàn lâm. GS Nguyễn Văn Hùng, Hiệu Phó trường Đại học Khoa học và Công nghệ làm chủ nhiệm. Kết quả đề tài đã phân lập được 31 hợp chất từ các bộ phận khác nhau của loài lược vàng trong đó có 4 hợp chất mới, trong đó chủ yếu là các ecdysteroid. Các hợp chất này chính là các hoócmon giới tính và hoócmon đóng vai trò lột xác của các loài giáp xác. Kết quả của đề tài được hội đồng nghiệm thu đánh giá xuất sắc.

– Chủ nhiệm Đề tài “Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của một số loài thuộc chi Trichosanthes ở Việt Nam” của Quỹ NAFOSTED, Bộ Khoa học và Công nghệ. Đề tài đã được nghiệm thu năm 2014. Đề tài đã đánh giá toàn diện hoạt tính ức chế enzyme tyrosine của các hợp chất từ chi Trichosanthes. Nghiên cứu định hướng khả năng sử dụng loài qua lâu Trichosanthes kirilowii trong việc điều trị bệnh nám da. Kết quả của đề tài được hội đồng nghiệm thu đánh giá cao.

– Tham gia đề tài Nghiên cứu cơ bản định hướng ứng dụng “Nghiên cứu phát hiện và xây dựng quy trình phân lập các chất có hoạt tính kháng ung thư của một số loài hải miên ở Việt Nam” của Bộ Khoa học và Công nghệ. PGS. TS. Phan Văn Kiệm, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam làm chủ nhiệm. Đề tài đã tìm kiếm được nhiều hợp chất có tác dụng ức chế sự phát triển tế bào ung thư từ 8 loài hải miên ở Việt Nam. Kết quả của đề tài được hội đồng nghiệm thu đánh giá xuất sắc.

Chào mừng kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh,Tiến sỹ Nguyễn Xuân Nhiệm được bình chọn là một trong 10 gương mặt trẻ triển vọng năm 2015 nhân kỉ niệm kỷ niệm 20 năm Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu (1996-2015).

ST
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
MUSIC
Tiện ích

Liên kết website