Loading ...
Mô hình
Tuyên dương 88 mô hình Đoàn thanh niên tiêu biểu
T6, 18/11/2016 - 12:11
Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Nguyễn Đắc Vinh cho biết các mô hình Đoàn Thanh niên là kết quả của việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS HCM lần thứ IX, đặc biệt là khi Trung ương Đoàn phát động hai phong trào “Năm xung kích phát triển kinh tế- xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “Bốn đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Nguyễn Đắc Vinh cho biết các mô hình Đoàn Thanh niên là kết quả của việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS HCM lần thứ IX, đặc biệt là khi Trung ương Đoàn phát động hai phong trào “Năm xung kích phát triển kinh tế- xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “Bốn đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”.

Trong số hàng ngàn các mô hình Đoàn Thanh niên ra đời thì 89 mô hình được tuyên dương lần này là những mô hình đã có những đóng góp không nhỏ trong phát triển kinh tế- xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của đất nước, đảm bảo an sinh xã hội và đáp ứng được các nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của thanh niên về việc làm, phát triển thể chất, trí tuệ.

Có thể kể đến mô hình “Câu lạc bộ giáo dục kỹ năng sống” cho nữ thanh niên dân tộc Mông, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai. Qua 1 năm thực hiện, trên 80% nhân dân tại địa phương biết được nội dung cơ bản của phòng, chống buôn bán người, giúp giảm đáng kể số phụ nữ bỏ đi khỏi địa phương.

Mô hình “Góp đá xây Trường Sa” do Đoàn Thanh niên Báo Tuổi trẻ TPHCM tổ chức. Sau hơn 1 năm thực hiện, đã quyên góp được hơn 40 tỷ đồng để giúp quân và dân trên quần đảo Trường Sa xây dựng, củng cố cơ sở vật chất. Mô hình “Câu lạc bộ thanh niên giúp nhau phát triển kinh tế”, của tỉnh Hòa Bình đã giúp các thành viên có thu nhập từ 200 – 600 triệu đồng/năm.

Mô hình Câu Lạc bộ tiến sỹ trẻ Khối các cơ quan Trung ương tập hợp các trí thức trẻ đang công tác tại cơ quan tham mưu của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội ở trung ương tham gia chuyển giao các tiến bộ khoa học và công nghệ vào đời sống; tham gia tổ chức các hội thảo, tọa đàm khoa học trên các lĩnh vực, trao đổi các ý tưởng mới mang tính đột phá, thực thi các đề tài, dự án khoa học công nghệ mang tính liên ngành. Hiện Câu Lạc bộ tiến sỹ trẻ đã triển khai dự án nghiên cứu các giải pháp an toàn trong phòng trừ sâu bệnh cho cây nho ở Ninh Thuận.

Biểu dương Trung ương Đoàn đã tổ chức hiệu quả hai phong trào “Năm xung kích và bốn đồng hành” để từ đó thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia, tạo môi trường tích cực để giáo dục, rèn luyện thanh niên trở thành người đoàn viên thanh niên cộng sản, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, các phong trào Đoàn đã tạo nên các mô hình, tập thể tiến tiến. Qua đó khắc họa một lớp thanh niên thời kỳ mới, có lòng yêu nước nồng nàn, có trách nhiệm công dân, dám dấn thân vì cộng đồng với ý chí quyết tâm lập thân, lập nghiệp, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc XHCN.

Để tiếp tục khẳng định thanh niên là lực lượng xung kích của cách mạng, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đề nghị Ban Bí thư Trung ương Đoàn rút kinh nghiệm từ các mô hình tiêu biểu, lấy đó làm cơ sở để thiết kế phong trào hành động cách mạng trong nhiệm kỳ tới (2012- 2017).

Bên cạnh đó, tổ chức Đoàn cần đi đầu triển khai thực hiện thật tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh. Coi đây là nội dung trọng tâm, xuyên suốt trong việc thiết kế, triển khai và đánh giá hiệu quả của phong trào Đoàn.

Cuối cùng, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng Đoàn vững mạnh; quán triệt sâu sắc tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng” trong công tác xây dựng Đoàn.

PV
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
MUSIC
Tiện ích

Liên kết website