Loading ...
tin mới
Tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2018
T4, 23/05/2018 - 10:05
Kỷ niệm 128 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, tiến tới 70 năm ngày truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan Trung ương, tối ngày 22/5/2018, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Liên hoan Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2018 và tuyên dương 70 đại biểu thanh niên tiêu biểu trong học tập và làm theo lời Bác giai đoạn 2016-2018.

Văn nghệ tại Lễ tuyên dương (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Tham dự Lễ tuyên dương có các đồng chí: Sơn Minh Thắng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn; Nguyễn Lam, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương; Lê Mạnh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối; Phạm Quang Thao, Phó Bí thư Đảng ủy Khối; Đinh Đăng Quang, Phó Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam; đại diện lãnh đạo, đảng ủy các bộ, ban ngành, đoàn thể Trung ương; Ủy viên Ban Thường vụ, lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối; Ủy viên Ban Thường vụ, lãnh đạo các ban, đơn vị Trung ương Đoàn; các đồng chí cán bộ đoàn chủ chốt các cơ sở đoàn trực thuộc Đoàn Khối và 70 đại biểu thanh niên tiêu biểu được tuyên dương.

Đ/c Trần Hữu, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Khối phát biểu tại Lễ Tuyên dương (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Trần Hữu, Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương cho biết: trong những năm qua, được sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Đoàn Khối các cơ quan Trung ương đã cụ thể hóa Chỉ thị 05 trở thành nội dung xuyên suốt trong chương trình toàn khóa, từng năm của các cấp bộ đoàn. Các cấp bộ đoàn trong Đoàn Khối đã xác định nội dung đột phá trong học tập và làm theo lời Bác là nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ, thực hiện cải cách hành chính và xây dựng văn hóa công sở. Đoàn Khối đã có nhiều cách làm hay, ý tưởng sáng tạo trong triển khai Chỉ thị 05, tạo chuyển biến sâu sắc trong nhận thức, rèn luyện, tu dưỡng của tuổi trẻ như phong trào “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”; “Tám giờ làm việc hiệu quả”; “Thanh niên đi sớm về muộn”; “Nụ cười nơi công sở”; “Công chức trẻ với văn minh công sở”;"Thanh niên xung kích đổi mới phong cách, lề lối làm việc”… Qua các phong trào thi đua sôi nổi đã cổ vũ, khuyến khích đoàn viên, thanh niên ra sức học tập, công tác, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn và công tác Đoàn.

Hai năm qua, các cấp bộ đoàn và đoàn viên trong Khối đã tham gia trên 4000 công trình, phần việc thanh niên các cấp. Công tác thông tin, tuyên truyền về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có nhiều sáng tạo, xuất hiện rất nhiều cách làm mới, thu hút sự quan tâm của đoàn viên thanh niên. như: xây dựng các chuyên trang “Học tập và làm theo lời Bác” trên mạng xã hội; tổ chức các cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các tác phẩm nổi tiếng của Bác; các cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hoá Việt Nam… thực hiện nhiều sản phẩm truyền thông, tận dụng tốt ưu thế của mạng xã hội để thúc đẩy tuyên truyền, tiếp cận thanh niên. Việc thực hiện Chỉ thị 05 góp phần vào kết quả công tác đoàn và phong trào thanh niên, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh cả vững mạnh về tư tưởng, chính trị, tổ chức và đạo đức; động viên, khích lệ cán bộ, đoàn viên, thanh niên phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, xung kích, sáng tạo góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương. Qua đó hình thành lớp đoàn viên, thanh niên Khối các cơ quan Trung ương thời đại mới với các tiêu chí, chuẩn mực đạo đức: Bản lĩnh, trí tuệ, đoàn kết, văn minh, tình nguyện.

Đồng chí Bí thư Đoàn Khối nhấn mạnh: 70 đại biểu được tuyên dương là những điển hình tiên tiến, tiêu biểu trên các lĩnh vực công tác, học tập, nghiên cứu khoa học với nhiều đề tài, sáng kiến hữu ích; nhiều mô hình, giải pháp được nhân rộng, tác động lan tỏa trong cả nước.

Tại Lễ Tuyên dương, đồng chí Bí thư Đoàn Khối cũng đề nghị các cấp bộ đoàn trong Đoàn Khối tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức giáo dục đặc biệt thông qua các phong trào hành động cách mạng, các hoạt động thực tiễn; cụ thể hóa việc học tập và làm theo lời Bác thành những tiêu chí cụ thể, gắn với nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị, mỗi đoàn viên thanh niên để việc học Bác trở thành việc làm thường xuyên từ những hành động cụ thể, hàng ngày; biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những cách làm hay, những mô hình giáo dục hiệu quả; chú trọng bồi dưỡng, phát huy, nhân rộng điển hình tiên tiến sau tuyên dương.

Đ/c Sơn Minh Thắng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu tại chương trình (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương biểu dương, khen ngợi sự nỗ lực phấn đấu, đóng góp của cán bộ, đoàn viên, thanh niên Khối các cơ quan Trung ương trong thời gian qua và chúc mừng 70 đồng chí đoàn viên, thanh niên vinh dự được Đoàn Khối các cơ quan Trung ương trao tặng danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” giai đoạn 2016 -2018.

Đ/c Sơn Minh Thắng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đ/c Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn trao danh hiệu cho đại biểu được tuyên dương (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Đ/c Sơn Minh Thắng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trao khen thưởng cho đại biểu Cao Thị Thùy Giang, Phóng viên Báo điện tử VietnamPlus-Thông tấn xã Việt Nam (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Đ/c Trần Hữu, Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Khối trao khen thưởng cho đại biểu Đàm Thị Thư, Ủy viên BTV Đoàn Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Đồng chí khẳng định, trong thời gian tới việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục là nội dung quan trọng, góp phần xây dựng nền tảng đạo đức, hình thành nhận thức, tác phong, lối sống cho đoàn viên, thanh niên, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới.

Trên tinh thần ấy, Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị đoàn viên thanh niên Khối: tiếp tục coi học tập và làm theo lời Bác là nội dung xuyên suốt, nhiệm vụ căn bản, bao trùm trong công tác giáo dục của Đoàn , góp phần đẩy mạnh công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho đoàn viên, thanh niên. Gắn thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng với những hình thức, nội dung cụ thể, thiết thực, phù hợp. Các cấp bộ đoàn tích cực tham mưu cho cấp ủy Đảng tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống; các phong trào thi đua hướng tới kỷ niệm70 năm truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (07/11/1948 - 07/11/2018).

Đồng chí nhấn mạnh, các cấp bộ đoàn cần coi trọng việc giáo dục, bồi đắp niềm tin, lý tưởng cho đoàn viên thanh niên; phát hiện, bồi dưỡng các gương điển hình tiên tiến, lan tỏa rộng rãi những câu chuyện, hành động đẹp, yếu tố tích cực trong  đời sống xã hội. Bí thư Đảng ủy Khối cũng mong muốn, mỗi đại biểu được tuyên dương sẽ phát huy những kết quả, thành tích đạt được, không ngừng rèn luyện, tu dưỡng, xứng đáng là đoàn viên ưu tú, đại diện tiêu biểu của tuổi trẻ trong các cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội ở Trung ương.

Các đồng chí lãnh đạo chụp ảnh lưu niệm với 70 thanh niên tiên tiến được tuyên dương tại buổi lễ (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Kim Huệ

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
MUSIC
Tiện ích

Liên kết website