Loading ...
Đoàn công tác số 14 năm 2016, thăm và làm việc tại huyện đảo Trường Sa- Việt Nam
PHÓNG SỰ ẢNH KHÁC