Loading ...
Tra cứu văn bản
Ký hiệuNgàyTrích yếu
Số: 421-KH/BTGTW
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI TRỰC TUYẾN TÌM HIỂU NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 8 KHÓA XIII TRÊN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP BÁO CÁO VIÊN
Số:
Phụ lục ban hành kèm Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
Số: Số 03-QĐ/TWĐTN-BKT
Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
Số:
Quy chế Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2023
Số:
Thể lệ Cuộc thi sáng tác sản phẩm truyền thông về giảm nghèo bền vững Vùng Đồng bằng sông Cửu Long năm 2023
Số:
Thể lệ Cuộc thi tìm hiểu về truyền thống lịch sử yêu nước của dân tộc Việt Nam “Việt Nam trong tôi là” năm 2023
Số:
Tài liệu Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027
Số:
HƯỚNG DẪN ĐIỀU LỆ ĐOÀN KHÓA XII
Số:
ĐIỀU LỆ ĐOÀN KHÓA XII
Số: 340-CV/ĐTNK/BPT
THỂ LỆ CUỘC THI THỬ THÁCH “CÙNG BẠN SỐNG XANH