Loading ...
Tra cứu văn bản
Ký hiệuNgàyTrích yếu
Số: 10 - CTr/ĐTNK- VP
Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2020
Số:
Đề cương tuyên truyền 60 năm phong trào Đồng Khởi (1960- 2020) và 60 năm Ngày Bến Tre Đồng Khởi (17/01/1960- 17/01/2020)
Số:
Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 11/2019
Số:
Kết quả thực hiện đi cơ sở theo chủ trương “1+2” của cán bộ Cơ quan chuyên trách Đoàn Khối năm 2019
Số: 71-KH/ĐTNK-BTG
Kế hoạch Tổ chức Hành trình đến các địa chỉ đỏ – Địa danh lịch sử cách mạng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930 – 03/2/2020) tại Thành phố Cần Thơ
Số: 69-KH/ĐTNK-BTG
Kế hoạch Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2020) Chủ đề: “Tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương sắt son niềm tin với Đảng”
Số:
Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 10
Số:
Tài liệu sinh hoạt chi đoàn Tháng 9
Số: 86 - BC/ĐTNK-VP 23/07/2019
Báo cáo kết quả công tác đoàn và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm 2019
Số: 01/08/2019
Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 8/2019