Loading ...
Tra cứu văn bản
Ký hiệuNgàyTrích yếu
Số:
Hướng dẫn số 32-HD/ĐTNK-TCKT ngày 18/11/2021
Số:
Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 11.2021
Số: KH/ĐTNK-TCKT
Kế hoạch quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý của Đoàn Khối
Số:
Công văn triển khai tạo lập cây dữ liệu trên cây phần mềm quản lý đoàn viên
Số:
Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 10.2021
Số:
Chỉ thị của BTV ĐUK về lãnh đạo đại hội đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS HCM Khối các cơ quan Trung ương lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 – 2027
Số:
Kế hoạch tổ chức đại hội đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan Trung ương lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 – 2027
Số:
Dự thảo Kế hoạch và Đề cương tổ chức đại hội đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn Khối lần thứ IV
Số:
Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 9
Số:
Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 8