Loading ...
Tra cứu văn bản
Ký hiệuNgàyTrích yếu
Số:
ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN 89 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2020) và Tháng Thanh niên năm 2020
Số:
Bộ Tiêu chí Khối các cơ quan Trung ương năm 2020
Số:
Tài liệu phục vụ sơ kết của các cơ sở đoàn trực thuộc
Số: 10 - CTr/ĐTNK- VP
Chương trình Công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2020
Số: 76-KH/ĐTNK-BPT
Kế hoạch Lễ phát động Tháng Thanh niên 2020
Số: 625 - CV/ĐTNK-VP
Công văn xét tặng Kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ đợt tháng 03/2020
Số: 11 - CTr/ĐTNK-VP
Chương trình làm việc của Ban Thường vụ Đoàn Khối năm 2020
Số:
Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 1+2/2020
Số:
Đề cương tuyên truyền 60 năm phong trào Đồng Khởi (1960- 2020) và 60 năm Ngày Bến Tre Đồng Khởi (17/01/1960- 17/01/2020)
Số:
Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 11/2019