Loading ...
Tra cứu văn bản
Ký hiệuNgàyTrích yếu
Số: 86 - BC/ĐTNK-VP 23/07/2019
Báo cáo kết quả công tác đoàn và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm 2019
Số: 01/08/2019
Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 8/2019
Số: 504-CV/BQT 31/07/2019
Công văn cử đại biểu tham dự Diễn đàn thanh niên tại Đài Loan (Trung Quốc)
Số: 64-KH/ĐTNK-BPT 06/08/2019
Kế hoạch Tổ chức kỷ niệm 20 năm Chiến dịch TNTN hè và tuyên dương tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào TNTN giai đoạn (2007 – 2019) Khối các cơ quan Trung ương
Số: 16/07/2019
Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 7/2019
Số: 55-KH/ĐTNK-TCKT 28/05/2019
Kế hoạch Tuyên dương Bí thư Chi Đoàn giỏi Khối cơ quan TW
Số: 17-HD/ĐTNK-VP 28/06/2019
Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng năm 2019
Số: 160 - QĐ/ĐTNK-VP 24/06/2019
Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá kết quả công tác đoàn và phong trào thanh niên Khối các cơ quan Trung ương năm 2019
Số: 12/06/2019
Bảng phân bổ chỉ tiêu nhiệm kỳ
Số: 465 - CV/ĐTNK-VP 12/06/2019
CV về phân bổ thực hiện chỉ tiêu nhiệm kỳ