Loading ...
Tra cứu văn bản
Ký hiệuNgàyTrích yếu
Số:
KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ
Số:
Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 7
Số:
CV báo cáo số lượng cán bộ đoàn tham gia cấp ủy các cấp
Số: 97 KH/ĐTNK-BPT
KẾ HOẠCH Tổ chức Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2020
Số: 697 CV/ĐTNK-BPT
CV tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2019 – 2020 + Phụ lục
Số:
Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 6.2020
Số:
Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 5/2020
Số:
Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 04/2020
Số: 91-KH/ĐTNK-BPT
Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Sáng kiến thanh niên chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19”
Số:
ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN 89 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2020) và Tháng Thanh niên năm 2020