Loading ...
Tra cứu văn bản
Ký hiệuNgàyTrích yếu
Số: 16/07/2019
Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 7/2019
Số: 55-KH/ĐTNK-TCKT 28/05/2019
Kế hoạch Tuyên dương Bí thư Chi Đoàn giỏi Khối cơ quan TW
Số: 17-HD/ĐTNK-VP 28/06/2019
Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng năm 2019
Số: 160 - QĐ/ĐTNK-VP 24/06/2019
Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá kết quả công tác đoàn và phong trào thanh niên Khối các cơ quan Trung ương năm 2019
Số: 12/06/2019
Bảng phân bổ chỉ tiêu nhiệm kỳ
Số: 465 - CV/ĐTNK-VP 12/06/2019
CV về phân bổ thực hiện chỉ tiêu nhiệm kỳ
Số: 18/06/2019
Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 6/2019
Số: 45-TB/ĐTNK-BPT 04/06/2019
Thông báo số 1 Cuộc thi Olympic Tiếng Anh 2019
Số: 15/05/2019
MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ BẢN CHIẾN DỊCH THANH NIÊN TÌNH NGUYỆN HÈ 2019
Số: 53 KH/ĐTNK-BPT 17/05/2019
KẾ HOẠCH Tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2019 và tuyên dương người hiến máu tiêu biểu