Loading ...
Tra cứu văn bản
Ký hiệuNgàyTrích yếu
Số: 52 KH/ĐTNK-BPT 15/05/2019
KẾ HOẠCH Tổ chức Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2019 Kỷ niệm 20 năm Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè (1999 – 2019)
Số: 54-KH/ĐTNK-BPT 17/05/2019
Kế hoạch tổ chức Chương trình “Tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương vì biển, đảo quê hương” năm 2019
Số: 14/05/2019
Nội dung Chương trình “Học kỳ Quân đội”, “Học kỳ Quân đội nâng cao” năm 2019
Số: 14/05/2019
Phiếu đăng ký Học kỳ quân đội 2019
Số: 427 - CV/ĐTNK-VP 14/05/2019
Công văn về việc truyền thông, đăng ký tham gia các chương trình giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu nhi
Số:
Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 5/2019
Số: 08/05/2019
Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh – Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 – 19/5/2019)
Số: 25/04/2019
Phụ lục số liệu báo cáo kết quả công tác đoàn 6 tháng đầu năm kèm trong CV số 408-CV/ĐTNK-VP
Số: 408-CV/ĐTNK-VP 25/04/2019
CV báo cáo kết quả công tác đoàn 6 tháng đầu năm
Số:
Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 4/2019