Loading ...
Tra cứu văn bản
Ký hiệuNgàyTrích yếu
Số: 07TB/ĐTNK-TNTH 13/03/2017
THÔNG BÁO SỐ 1: Hội thi các Olympic các môn khoa học Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường”
Số: TB 08 20/04/2017
THÔNG BÁO tổ chức Chương trình “Tri thức trẻ vì giáo dục” năm 2017
Số: 11 TB/ĐTNK-TNTH 05/05/2017
THÔNG BÁO Về việc triển khai tổ chức Hội thi Olympic Tiếng Anh
Số: TTr 07/07/2017
THÔNG TRI Triệu tập đại biểu tham dự hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2017) tại tỉnh Quảng Trị
Số: 08 TB/ĐTNK-TNTH 24/08/2017
Tổ chức Chương trình “Tri thức trẻ vì giáo dục” năm 2017
Số: TB 14/12/2017
Thông báo nhanh kết quả Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022
Số: TB-09 04/04/2018
Thông báo v/v tổ chức Chương trình “Tri thức trẻ vì giáo dục” năm 2018
Số:
Kế hoạch, Thể lệ, Thông báo về Hội thi Văn hóa công sở
Số: 45-TB/ĐTNK-BPT 04/06/2019
Thông báo số 1 Cuộc thi Olympic Tiếng Anh 2019