Loading ...
Tra cứu văn bản
Ký hiệuNgàyTrích yếu
Số: HD 31/10/2016
Hướng dẫn: Triển khai kế hoạch tình nguyện hè 2011 trong thanh niên công nhân, công chức, viên chức, đô thị,hoạt động hướng nghiệp
Số: HD 03/05/2017
HƯỚNG DẪN DÀNH CHO NGƯỜI BÌNH CHỌN Cuộc thi Start-up Student Ideas
Số: 30HD 23/02/2017
HƯỚNG DẪN DÀNH CHO NGƯỜI BÌNH CHỌN STARTUP QUA FACEBOOK
Số: 01- HD/ĐTNK-PTTN 28/03/2017
HƯỚNG DẪN Triển khai, thực hiện công trình thanh niên
Số:
Hướng dẫn thi đua khen thưởng năm 2018
Số:
Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn khóa XI
Số: 17-HD/ĐTNK-VP 28/06/2019
Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng năm 2019
Số:
Hướng dẫn xây dựng đoàn cơ sở “3 chủ động”, giai đoạn 2018-2022
Số:
HD tuyên truyền các ngày lễ lớn 2021