Loading ...
Hoạt động của các cơ sở
14/10/2023 - 15:53
Ngày 13/10/2023, Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính phối hợp với Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính tổ chức chương trình về nguồn tại Khu Di tích lịch sử Đá Chông (K9) để tìm hiểu rõ hơn về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những công việc thầm lặng của Bộ đội Bảo vệ Lăng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị đặc biệt.
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
MUSIC
Tiện ích

Liên kết website