Loading ...
Đoàn khối
04/07/2024 - 11:08
Thực hiện Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2024, sáng ngày 03/7/2024, Ban Thường vụ Đoàn Khối tổ chức Hội nghị sơ kết công tác đoàn và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm 2024.
03/07/2024 - 11:11
Sáng ngày 02/7/2024, Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan Trung ương đã có buổi kiểm tra với Ban Thường vụ Đoàn Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam về các nội dung: (1). việc triển khai chương trình công tác năm 2024 gắn với chủ đề “Năm thanh niên tình nguyện”; (2). việc triển khai Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2024; (3). việc triển khai thực hiện kế hoạch số 46 -KH/ĐTNK-BTG ngày 23/01/2024 của Ban Thường vụ Đoàn Khối về tổ chức sinh hoạt chính trị và tuyên truyền “Khát vọng hùng cường - Sứ mệnh thanh niên” trong tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương; (4). Kế hoạch số 53-KH/ĐTNK-VP ngày 28/3/2024 của Ban Thường vụ Đoàn Khối về tổ chức giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” trong công chức, viên chức, người lao động trẻ Khối các cơ quan Trung ương; (5). việc thực hiện bộ tiêu chí công tác đoàn và phong trào thanh niên 06 tháng đầu năm; công tác quy hoạch cán bộ đoàn giai đoạn 2027 - 2032, bổ sung quy hoạch giai đoạn 2022 - 2027; (6). công tác chỉ đạo Đại hội chi đoàn, đoàn trường học nhiệm kỳ 2024 - 2027; (7). việc thực hiện các nghiệp vụ trên Phần mềm quản lý đoàn viên.
30/06/2024 - 15:22
Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Đoàn Khối về việc triển khai chiến dịch truyền thông “Khát vọng hùng cường” trên không gian mạng và hưởng ứng Cuộc thi Olympic tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ năm 2024 do Trung ương Đoàn phát động, ngày 28/6/2024, tại Hội trường Nhà xuất bản Kim Đồng, Đoàn Cơ quan Trung ương Đoàn đã đăng cai tổ chức Chương trình hưởng ứng Cuộc thi Olympic tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ năm 2024 và Tập huấn kỹ năng xây dựng video, clip truyền thông trên không gian mạng.
25/06/2024 - 14:28
Thiết thực triển khai thực hiện Kết luận số 121-KL/TWĐTN-BTG, ngày 15/8/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” giai đoạn 2023 - 2027, sáng ngày 25/6/2024 tại trụ sở Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, Đoàn Khối các cơ quan Trung ương (Đoàn Thanh niên các đơn vị thuộc Cụm hoạt động số III) đã đăng cai tổ chức Tọa đàm “Xây dựng hình mẫu thanh niên các cơ quan báo chí ở Trung ương trong thời kỳ mới”.
20/06/2024 - 16:35
Thực hiện chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2024, thiết thực hưởng ứng Cuộc vận động "Ứng xử văn minh trên không gian mạng", ngày 20/6/2024, Ban Thường vụ Đoàn Khối giao Ban Thường vụ Đoàn Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đăng cai tổ chức Tọa đàm cấp Khối "Thanh niên và mạng xã hội".
15/06/2024 - 15:13
Mọi người hãy cùng lan tỏa và chia sẻ tới đoàn viên, thanh niên Khối các cơ quan Trung ương, giúp chúng ta có định hướng rõ nét hơn trong quá trình phát triển bản thân và cống hiến cho đất nước các bạn nhé!!!
31/05/2024 - 17:35
Thiết thực triển khai thực hiện Kết luận số 121-KL/TWĐTN-BTG, ngày 15/8/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” giai đoạn 2023 - 2027, thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Đoàn Khối, ngày 31/05, tại Học viện Ngoại giao, Đoàn Bộ Ngoại giao đã đăng cai tổ chức Hội thảo “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng thế hệ trẻ Việt Nam phát triển toàn diện trong thời đại mới”.
28/05/2024 - 18:03
Thiết thực triển khai thực hiện Kết luận số 121-KL/TWĐTN-BTG, ngày 15/8/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” giai đoạn 2023 - 2027, thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Đoàn Khối, ngày 27/5, Ban Thường vụ Đoàn Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Tọa đàm khoa học "Tuổi trẻ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh xung kích, tình nguyện thi đua xây dựng "Tập thể kiểu mẫu" và "Cán bộ trường Đảng mẫu mực.
23/05/2024 - 14:54
Thực hiện Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2024; nhằm triển khai có hiệu quả chủ đề công tác năm “Năm Thanh niên tình nguyện”, sáng ngày 22/5/2024 tại Học viện Hành chính Quốc gia, Ban Thường vụ Đoàn Khối tổ chức Chương trình Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2024.
23/05/2024 - 10:43
Thực hiện chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2024, thiết thực kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024); thiết thực triển khai thực hiện Kết luận số 121-KL/TWĐTN-BTG ngày 15/8/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” giai đoạn 2023 - 2027, sáng ngày 22/5/2024 tại Học viện Hành chính Quốc gia, Ban Thường vụ Đoàn Khối tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt nghiên cứu, học tập chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024.
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
MUSIC
Tiện ích

Liên kết website